Nettonollutsläpp och utfasning av fossila bränslen

Levererar expertis från utfasning av fossila bränslen, nettonollutsläpp och koldioxidmarknaden över hela världen för att stödja omställningen till en mer hållbar värld för alla.
person on a bridge 375x160 1 1

Organisationer runt om i världen sätter upp mål för att radikalt minska sina utsläpp av växthusgaser i syfte att kontrollera klimatförändringarna. Dessa mål och åtaganden överensstämmer ofta med en önskan att uppnå nettonollutsläpp vid ett fastställt datum i framtiden.

För att uppnå nettonollutsläpp krävs samordnade åtgärder som berör många aspekter av organisationen. Det som kan framstå som överväldigande kan delas upp i strategiska och hanterbara omvandlingsfaser. Anthesis stödjer företagsledare när de navigerar i komplexiteten i att uppnå sina mål för nettonollutsläpp för att frigöra möjligheter och minska riskerna i samband med klimatförändringar.

Betrodda av

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.