Nettonollutsläpp

Vi tillhandahåller expertis inom nettonollutsläpp, den globala koldioxidmarknaden och utfasning av fossila bränslen för att stödja omställningen till en mer hållbar värld.
negative space woman walking swing bridge burst thumb 1

Allt fler organisationer antar mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Ofta är initiativen sammankopplade med en ambition om att uppnå nettonollutsläpp i framtiden. För att uppnå nettonollutsläpp krävs åtgärder som berör många aspekter av organisationen. Detta innebär ofta utmaningar som initialt kan kännas komplexa men som med rätt metoder går att hantera på ett effektivt sätt.

Anthesis stödjer företagsledare i att nå sina mål för nettonollutsläpp, skapa affärsmöjligheter och minska risker kopplade till klimatförändringar.

Betrodda av

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.