Stöd inför CBAM-rapportering

energimarknad

Om CBAM

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) är en del av EU:s klimatpaket ”Fit for 55” och innebär att det införs en prissättning på utsläpp från specifika koldioxidintensiva varor som importeras till EU. CBAM syftar till att minska risken för koldioxidläckage och att säkerställa att EU:s insatser för att reducera utsläppen inte undermineras genom förflyttning av produktion till länder utanför EU eller genom ökad import av mer koldioxidintensiva produkter. Genom CBAM kommer importörer att åläggas att redovisa för sina importerade varor och från och med 2026, köpa certifikat som motsvarar utsläppen från varor som importeras från länder utanför EU. Priserna på dessa certifikat kommer att justeras i enlighet med de ETS-priser (Emissions Trading System) som för närvarande tillämpas inom EU för att motsvara koldioxidpriset för inhemska varor.

Inom ramen för CBAM måste EU-importörer av CBAM-varor lämna in kvartalsrapporter där de redovisar koldioxidavtrycket för dessa varor samt det pris som betalats för deras utsläpp.

Vilka omfattas av rapportering av CBAM?

CBAM påverkar företag som importerar koldioxidintensiva varor till EU, och deras leverantörer utanför EU. CBAM-varorna omfattar ett antal kategorier och specificeras efter KN-nummer. Kategorier som omfattas av CBAM är:

  • Järn- och stål
  • Cement
  • Aluminium
  • Gödselmedel
  • Kemikalier
  • Elektricitet

Tidsplan för implementering av CBAM:

CBAM kommer att implementeras fullt ut från och med 1 januari 2026, dock med en övergångsperiod från januari 2024 till 1 januari 2026. Under övergångsfasen kommer importörer av CBAM-varor att vara tvungna att rapportera sina inköp och deras respektive koldioxidutsläpp kvartalsvis. När CBAM är fullt implementerat (1 januari 2026) kommer importörer av CBAM-varor vara tvungna att köpa certifieringar för de varor som de importerar.

  • För de första tre kvartalen får importörer använda sig av standardvärden för koldioxidutsläpp för att beräkna utsläppen.
  • För rapportering från och med oktober 2024 måste importörer använda primärdata från sina leverantörer för att skapa anpassade utsläppsfaktorer.
  • För rapportering från och med oktober 2024 kommer standardvärden endast tillåtas för komplexa varor och endast för lägre än 20 % av de totala utsläppen.

Hur Anthesis kan stödja dig

Anthesis erbjuder en fullständig och effektiv CBAM-rapporteringslösning för importörer under övergångsperioden. Vårt LCA-team är specialister på att kvantifiera produktens påverkan och stödjer flera klienter med CBAM-rapportering. Anthesis erbjuder stöd i allt från identifiering av importerade CBAM-varor och insamling av primärutsläppsdata från leveranskedjorna till att erbjuda ett skräddarsytt och fullständigt beräkningsverktyg för att ni ska vara redo för rapportering enligt CBAM innan oktober 2024.

Anthesis Groups CBAM-experter kan anpassa stödet efter era behov för att säkerställa att ni har rätt data, system och kunskap för fullständig överensstämmelse med rapporteringskraven före deadline i oktober 2024. Tillsammans med vårt globala team av hållbarhetsexperter kommer vi att samarbeta med er för att minska koldioxidpåverkan från era CBAM-produkter och säkerställa er konkurrenskraft på EU-marknaderna.

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.