Lovisa Liljenberg

Konsult
lovisa

Lovisa Liljenberg är en konsult inom städer och klimat på Anthesis. Hon har en civilingenjörsexamen inom energi, miljö och management från Linköpings universitet där hon specialiserade sig inom området ”systemverktyg för en hållbar utveckling” under sin master. I både hennes kandidatuppsats och examensuppsats samt under hennes universitets- och yrkesliv har Lovisa genomfört livscykelanalyser på bland annat tvärströmsfläktar, byggnader och stora tekniska konstruktioner i programvaran SimaPro v.9.5.