Efstathia Vlassopoulou

Konsult
effie

Efstathia Vlassopoulou har en civilingenjörsexamen inom byggteknik från NTUA i Grekland och en mastersexamen inom miljöteknik och hållbar infrastruktur från KTH. Hennes masteruppsats, som hon skrev på TMF (Trä- och möbelföretagen), handlade om hållbara stadsutformningar med fokus på klimatpåverkan från byggsektorn, där en jämförelse genomförts mellan lågt byggda trädgårdsstäder och högt byggda kompakta städer i förortsområden.

Under våren 2020 började Efstathia som timanställd hos Anthesis med ett uppföljningsprojekt beställt av TMF och nu arbetar hon på Anthesis som konsult.

Efstathia har ett stort intresse för hållbara städer, och särskilt för LCA, miljöcertifiering, energieffektivisering och hållbarstadsutveckling.