Hanna Westling

Konsult

Hanna är civilingenjör utbildad vid Linköpings universitet, med masterinriktning inom energi- och miljöteknik. Hon skrev sin masteruppsats hos oss på Anthesis inom ämnet kommunernas betydelse för omställningen till ett hållbart energisystem. I sin kandidatuppsats skrev hon om organisatoriska mognadsnivåer hos miljöledningssystem, det var en studie av miljöledningsarbetet hos en hotellkoncern och ett hotell inom koncernen. Hanna arbetar på Anthesis från och med februari 2019.

Masteruppsatsen “Kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem: med fokus på arbetet gentemot medborgare och näringsliv” som Hanna Westling skrev hos Anthesis kan läsas under Publikationer.