Michael Sillén

Team Lead – Energi
micke

Michael är i grunden samhällsvetare som i mer än 25 år arbetat med olika miljö- och energirelaterade frågor i såväl offentlig som privat sektor. Han har stor erfarenhet av att utveckla och driva olika typer av innovations- och utvecklingsprocesser inom områdena hållbara städer, fossilfria energisystem och miljövänliga transporter. Han har producerat ett stort antal utredningar, förstudier, måldokument och handlingsplaner.

Michael har initierat, utvecklat, deltagit i och koordinerat utvecklingsprojekt med deltagare från olika Europeiska länder.