Saga Ekelin

Seniorkonsult

070-0907190

saga

Saga Ekelin är civilingenjör med examen från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har arbetat inom olika delar av energisektorn sedan mitten av 1980-talet, och har genom detta skaffat sig en gedigen generalistkompetens. Hon har arbetat som konsult med en lång rad uppdrag inom både den offentliga och privata sektorn. De flesta av hennes uppdrag kopplar på olika sätt till energieffektivisering inom byggnadsbeståndet. Hon har även stor erfarenhet av bl.a. energisystemanalyser, styrmedel för effektivare energianvändning, analys av energiåtgärders klimatpåverkan och energi- och klimatanalyser av energiförsörjningssystem.