Alexander Eriksson

Konsult
alexander

Alexander är utbildad nationalekonom och miljövetare från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet med inriktning mot miljö-, resurs-, och beteendeekonomi. Kompetensområden inkluderar bland andra statistisk analys, miljöekonomiska metoder och konsekvensbedömningar.