Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Alexander Eriksson - Anthesis Sverige

Alexander Eriksson

Konsult

Alexander är utbildad nationalekonom och miljövetare från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet med inriktning mot miljö-, resurs-, och beteendeekonomi. Kompetensområden inkluderar bland andra statistisk analys, miljöekonomiska metoder och konsekvensbedömningar.