Residus Municipals: El treball amb la ciutadania és la palanca de canvi més poderosa

residus municipals hero 11296x405

Les administracions locals tindran i estan tenint grans limitacions econòmiques i polítiques per implementar els canvis que exigeix ​​la llei de residus Llei 7/2022. Entre elles la creació de nous serveis de recollida de residus separada, l’actualització de taxes, reducció de l’abocament, i sobre totes planeja el fantasma del finançament. No hi ha cap dubte que tècnics i polítics són coneixedors de la necessitat d’invertir en campanyes de conscienciació per tancar el cercle i assolir els objectius de reducció, reutilització i reciclatge que marca la 7/2022. Tot i això, cal buscar un cert equilibri en la distribució dels recursos tècnics i econòmics disponibles.

La tendència generalitzada és prioritzar la tecnologia punta a costa de les estratègies d’intervenció socioambiental. És habitual trobar-se amb la creença que la manca de col·laboració ciutadana es pot compensar amb tecnologia. Però el canvi no arribarà per aquesta via.

De ben poc serveixen els camions més silenciosos i eficients si recullen aire o barreges de residus impossibles. Tampoc ens servirà de gaire la recerca a consciència del contenidor més ergonòmic, o la del més desenvolupat tecnològicament si el que la ciutadania i la resta de productors de residus hi dipositen, no és “allò sol·licitat”.

residus

Noves estratègies de residus

És de vital importància que s’inverteixi a treballar amb la ciutadania des del començament. Si sabem que la separació en origen és un element imprescindible per aconseguir els objectius de reciclatge, dotem dels recursos proporcionals d’acord amb aquest nivell d’importància per desenvolupar projectes de comunicació i sensibilització.

Per a aquest repte, cal anar un pas més enllà i no només informar. La inversió ha de destinar recursos suficients perquè hi hagi una comunicació directa amb les persones amb l’objectiu de persuadir i motivar. La informació per si sola no provocarà canvis substancials. Cal una inversió en estratègies de comunicació i canvi d’hàbits que facin de pont entre la informació i la implicació ciutadana a través de campanyes de proximitat.

Amb un pla de comunicació dotat de mitjans es poden materialitzar les noves estratègies de residus en polítiques eficaces que funcionin, rendibilitzar l’esforç i els diners invertits en infraestructures, serveis públics i tractament. Destinar recursos per dissenyar i implementar una estratègia de comunicació directa i de proximitat centrada en la separació a l’origen dels residus domèstics i en la prevenció ens permetrà assolir els objectius que imposen la llei i els estàndards europeus de reciclatge i, sens dubte contribuirà significativament a la reducció dels residus destinats a abocador i, per tant, també a rebaixar l’import anual de l’impost a l’abocament.

Com us pot ajudar Anthesis Lavola?

D’aquesta manera i des de fa dècades, Anthesis Lavola desenvolupa plans i campanyes de comunicació en matèria de residus l’element clau dels quals és la direcció i la coordinació d’accions de proximitat amb la ciutadania. Aquest contacte directe amb els usuaris, s’acompanya d’un pla d’acció integral i sincronitzat que orquestra disseny gràfic, material divulgatiu, continguts webs, xarxes socials, mitjans de comunicació, publicitat exterior, continguts, accions de proximitat al carrer, xerrades, tallers, etc. que garanteix l’èxit de la campanya. La nostra experiència ens permet invertir els recursos disponibles per a aquestes campanyes de la manera més eficaç i eficient.

Els nostres equips d’informadors són seleccionats amb gran rigorositat, professionals locals, sempre amb experiència i formació específica en comunicació i educació ambiental, de manera que puguin ser agents polivalents. A més, disposem d’un programari que els permet recollir les dades de les interaccions que fan amb cada persona durant les seves accions de carrer, cosa que facilita l’avaluació i el seguiment de la campanya i disposar d’informació registrada molt valuosa per a determinades decisions de gestió.

Els plans d’acció dissenyats inclouen accions de manteniment d’hàbits l’objectiu dels quals no és altre que consolidar aquests comportaments nous. I només amb personal tècnic expert, un bon pla i un equip format i rigorós aconseguirem el canvi que necessitem.