Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Anna Remolà - Anthesis Catalunya

Anna Remolà

Mànager de serveis de Net Zero

L’Anna és mànager de serveis Net Zero, en concret, del servei de petjada de carboni i de suport en la complementació de qüestionaris sobre canvi climàtic, com CDP.

Llicenciada en Ciències Ambientals i amb un màster en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, compta amb experiència en l’àmbit de la gestió del carboni per empreses privades de diferents sectors i també per l’administració pública des del 2016. Ha participat en projectes de càlcul de petjada de carboni, plans de mitigació, estratègies d’adaptació, anàlisi de riscos i oportunitats derivades del canvi climàtic (TCFD), definició d’objectius de reducció basats en la ciència (SBTi) i suport en donar resposta als qüestionaris CDP. També s’ha especialitzat en la definició de plans de reducció d’emissions i definició d’objectius del sector logístic.