Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Finances sostenibles - Anthesis Lavola - Anthesis Catalunya

Tendències als serveis financers

A tot el sector dels serveis financers, des de la banca comercial i d’inversió fins a la gestió diversificada d’actius, des dels mercats de capitals fins al capital privat i les assegurances, les qüestions ESG són importants per accedir al capital.

La importància de les consideracions de sostenibilitat als serveis financers globals s’ha convertit en un element central de la gestió estratègica d’oportunitats i riscos. Els riscos ESG (medioambientals, socials i de bon govern) es consideren ara com a consideracions financeres principals que impulsen la integració del risc ESG i la gestió del risc empresarial (ERM). A més, la divulgació d’informació financera relacionada amb el clima és una expectativa (en anglès), ja que les parts interessades en els mercats financers exigeixen cada cop més informació útil relacionada amb el clima. Segons l’Informe de Riscos Globals 2020 del Fòrum Econòmic Mundial (en anglès), per primera vegada els cinc principals riscos per probabilitat van ser mediambientals.

La qüestió clau a què s’enfronten les empreses del sector és com aconseguir una acció directa a la inversió sostenible i com complir els requisits normatius en evolució per maximitzar l’oportunitat comercial disponible i ser considerats prudents des del punt de vista del risc. Els serveis financers sostenibles han d’impulsar el rendiment i mitigar els riscos mitjançant la col·laboració i la transformació per crear valor a llarg termini. Els consultors d’assessorament financer d’Anthesis Lavola donen suport al sector dels serveis financers en la transició cap a una economia amb baixes emissions de carboni, alineant el creixement amb la due diligence.

 

La sostenibilitat als departaments financers

La importància de vetllar per la sostenibilitat a través dels departaments financers s’ha convertit en un element clau de la gestió estratègica d’oportunitats i riscos, del compliment normatiu o de l’obtenció de nous productes de finançament, basant-nos en criteris ambientals, socials i de Governança (ESG). Els consultors de finances sostenibles d’Anthesis Lavola donen suport als departaments financers en la integració, la gestió i el compliment d’aquests aspectes.

Marcs de finançament

Assessorem entitats privades i públiques per desenvolupar marcs de finançament (préstecs i bons) d’acord amb criteris ESG.

Analitzem i definim productes financers per a finançament de la cadena de subministrament (bons verds, subvencions i incentius).

 

Segona opinió

Anthesis Lavola emet informes de segona opinió o Second-Party Opinion (SPO) vinculats a operacions de finançament per a empreses de tots els sectors, ja estiguin vinculats a un rating ESG oa KPIs de millora avaluable anualment (Sustainability Linked Loans – SLLP).

Establim la definició dels KPI i la fixació d’objectius

Les directrius dels mercats de préstecs i bons verds, socials o sostenibles recomanen designar un revisor extern per confirmar l’alineació del marc de finançament amb els Principis rellevants (SLLP, Social Bonds Principles – SBP, Green Loans Principles – GLP i Green Bonds Principles – GBP, entre d’altres). En el marc de l’estàndard de bon verd europeu (EU GBS) aquest requisit serà obligatori i a més caldrà garantir l’alineament a la Taxonomia verda dels productes i activitats a finançar.

Alineació a la taxonomia

Assistim a les organitzacions i inversors en la identificació de l’elegibilitat i l’alineació de l’activitat/s de l’organització amb la Taxonomia de la UE. En aquest sentit, Anthesis treballa també amb empreses inversores, fons i entitats financeres recolzant-les en la presa de decisions en processos d’adquisició d’activitats basant-nos en la seva alineació amb la Taxonomia de la UE.

Report i divulgació

Donem suport als nostres clients al report d’informació per a inversors i parts interessades en els diferents marcs regulatoris vigents (NFRD, SFDR i CSRD) i d’acord amb les iniciatives internacionals voluntàries més rellevants en matèria de sostenibilitat (TCFD, PRI, GRI, SASB) assegurant-ne el compliment i avaluant les necessitats dels nostres clients.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2018 sobre informació no financera i de diversitat, hem donat suport als nostres clients en l’elaboració d’estats d’informació no financera (EINF) i informes no financers en format de memòria de sostenibilitat sota la metodologia de Global Reporting Initiative (GRI) per obtenir un informe visualment comunicatiu.

Avaluem riscos i oportunitats

A Anthesis donem suport als nostres clients en els seus projectes d’inversió, brindant-los assessorament tècnic (due diligence) i experiència en processos de fusions i adquisicions (M&A per les sigles en anglès), desenvolupant avaluacions ambientals, de seguretat i salut (EHS), de governança (ESG), de producte, de cadena de subministrament i de riscos climàtics en operacions de compravenda, adquisicions, desinversions, fusions i reestructuracions, en els sectors més diversos de l’economia.

La sostenibilitat al sector dels serveis financers

El sector serveis financers té un paper crucial en el finançament de la resposta al canvi climàtic per evitar un escenari d’escalfament global superior als 2 graus. Si no s’aborden els temes de sostenibilitat, es produiran pèrdues financeres i socials quantificables. Això no obstant, comprometre’s amb les pràctiques modernes de les finances sostenibles pot impulsar un creixement impactant que faciliti la transició a una economia baixa en carboni, fomenti el creixement i protegeixi les institucions financeres i empresarials dels riscos relacionats amb el clima.

Assessorament estratègic en finances sostenibles

  • Avaluem la gestió estratègica de sostenibilitat i de finances sostenibles en entitats financeres i ajustem el pla de treball.
  • Dissenyem estratègies ESG i definim la ruta per implementar-les basant-nos en les necessitats dels nostres clients.
  • Elaborem eines de mesura d’impacte d’instruments financers, vehicles d’inversió o similars.

Alineació a la taxonomia

Acompanyem entitats financeres, gestores d’inversió, etc. a desenvolupar un model propi en el marc de la Taxonomia de la UE, la normativa relacionada i en les etapes clau d’implementació.

Consulta la Taxonomia de la UE

Segona opinió

Anthesis Lavola emet informes de segona opinió vinculats a operacions de finançament per a empreses de tots els sectors, ja estiguin vinculats a un rating ESG de millora avaluables anualment oa KPI (Sustainability Linked Loans – SLLP).

Establim la definició dels KPI i la fixació d’objectius

Les directrius dels mercats de préstecs i bons verds, socials o sostenibles recomanen designar un revisor extern per confirmar l’alineació del marc de finançament amb els principis rellevants (SLLP, SBP, GLP i GBP, entre d’altres). En el marc de l’estàndard de bo verd europeu (EU GBS), aquest requeriment serà obligatori a més de l’alineament a la taxonomia.

Accés al capital

Totes les empreses financeres han de posar en marxa procediments que demostrin que busquen els riscos i oportunitats ESG i els avaluen. Per tancar la bretxa entre l’estat actual i les expectatives de les parts interessades, han d’integrar els mètodes de les finances sostenibles i els ESG a la presa de decisions d’inversió, la gestió de riscos de la cartera, les millores operatives, les avaluacions de les empreses en cartera i dels holdings d’inversió i la presentació d’informes als LPs.

Experiència al sector financer

Amb més de 100 anys d’experiència combinada, l’equip global d’Anthesis té l’experiència en consultoria de finances sostenibles per ajudar les institucions financeres a identificar els riscos i les oportunitats per a la formació de capital al voltant de la descarbonització, ESG i altres qüestions de sostenibilitat. Donem suport als clients en la comprensió del paisatge per evitar proactivament els riscos ESG i posicionar la seva empresa per capturar el creixement a ESG i Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

"

Volíem la revisió d'ESG ja que estàvem neguitosos per comprendre la definició d'ESG i veure els criteris utilitzats. També ens va interessar veure com ens veurien els demés a través d'aquesta perspectiva. La revisió d'Anthesis ens va proporcionar un "mirall". El valor per a Neste va confirmar que estem en el camí correcte per tractar les qüestions d'ESG. També ens va ajudar a identificar algunes oportunitats potencials de millora, vàries de les quals estem treballant i altres que mereixen una avaluació addicional.


Treballador

"

Anthesis Lavola en va recolzar en la preparació del nostre Informe Integrat de 2018 i en el desenvolupament de l'anàlisi de materialitat de Roche Colombia. La seva experiència i coneixement van ser claus per a permetre'ns centrar-nos en els temes més importants per a la nostra empresa i els grups d'interès, i va ajudar als nostres grups d'interès a comprendre els nostres avenços en matèria de medi ambient, economia, societat i bon govern corporatiu.

Alejandro Wilches
Responsable de Responsabilitat Social Corporativa

"

He treballat amb Anthesis durant molts anys. Tenen un profund coneixement i experiència en ESG, el que permet un anàlisi real i assessorament sobre els problemes emergents que s'estan tornant cada vegada més importants per als nostres clients. El que els distingeix és la seva disposició i capacitat per aplicar-ho junt amb solucions tecnològiques per a millorar la qualitat i la velocitat dels seus informes.

Paul Davies
Soci

Eines de suport al sector financer

RiskHorizon (en anglès) – Aquesta eina ajuda els assessors jurídics, inversors, professionals de les finances i responsables de les operacions a identificar els riscos i les oportunitats ESG importants en una fase primerenca del cicle de l’operació i a tenir plenament en compte les qüestions pertinents al llarg del cicle de vida de l’operació. Es tracta d’una eina innovadora, rendible i en format web que abasta milions de dades de més de 175 països i cobreix més de 30 riscos globals: econòmics, mediambientals, tècnics, socials i geopolítics.

RouteZero – És la primera solució fiable que ofereix digitalment una plataforma integral de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), des de la planificació climàtica intel·ligent fins a les estratègies d’inversió i les activitats d’implementació optimitzades. Amb el suport de l’experiència inigualable de 1.100 especialistes en anàlisi climàtica, RouteZero accelera el ritme al qual les organitzacions poden avaluar el seu impacte i desenvolupar plans de descarbonització viables.

Footprinter (en anglès) – És la plataforma tecnològica líder en sostenibilitat empresarial. Els clients utilitzen Footprinter per ampliar l’àmbit, l’abast i l’impacte dels programes de sostenibilitat.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA NOSTRA TECNOLOGIA

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la teva disposició

Subscriu-te a la nostra newsletter

Les notícies que activen la sostenibilitat

A l’acceptar rebre les comunicacions d’Anthesis Group, ens dones permís per enviar-te els butlletins d’Anthesis Lavola amb l’actualitat més destacada en sostenibilitat i invitacions a webinars i altres esdeveniments, oportunitats per al teu negoci i, de tant en tant, informacions sobre nous productes i serveis. Podràs donar-te de baixa en qualsevol moment si ho desitges.

Contacteu amb nosaltres

Conegueu com us podem ajudar