La Diputació de Barcelona ajuda als ajuntaments en l’elaboració de plans de contingència

El procés de reflexió dut a terme durant l’any passat ha culminat amb la publicació de dos documents metodològics i s’acompanya de suport econòmic per a realitzar els plans de contingència dels ajuntaments.

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona va dur a terme un procés de reflexió conjunta amb nombrosos ajuntaments de la província sobre l’impacte causat per la crisi de COVID-19 en els serveis de salut pública local. El procés, conceptualitzat i dinamitzat per Anthesis, pretenia millorar la preparació d’aquests serveis en escenaris d’emergència similars als que ha provocat la COVID-19.

Les reflexions i els intercanvis d’opinions i experiències han culminat amb la redacció i publicació de dos documents per ajudar als ajuntaments:

Aquests dos documents, complementaris entre ells, pretenen ser d’utilitat als municipis a l’hora d’aplicar estratègies de contingència que permetin garantir el funcionament operatiu dels serveis municipals de salut pública en la situació d’emergència provocada per la COVID-19.

Anthesis ha redactat els dos documents publicats i pot prestar assistència en l’elaboració dels Plans de Contingència dels municipis.

A més, amb la voluntat de recolzar la posada en pràctica d’aquests documents i consolidar el camí recorregut, el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona ofereix suport econòmic als municipis. En concret, per als de més de 10.000 habitants s’ha inclòs un recurs econòmic en el marc del Catàleg de serveis 2021-2023 (Plans de contingència en salut pública local per a fer front a la COVID-19).

L’equip de Ciutat i Territori d’Anthesis va donar suport al Servei de Salut Pública en la realització de les sessions participatives amb els ajuntaments dutes a terme durant el procés de reflexió.

La gestió de les sessions i les dinàmiques desenvolupades han permès tenir un coneixement de primera mà de l’experiència viscuda en l’àmbit local. L’equip també s’ha encarregat de la síntesis de les reflexions i opinions i de la redacció dels dos documents mencionats.

Per això, des d’Anthesis podem prestar assistència tècnica als Ajuntaments que desitgin elaborar el seu propi Pla de contingència.