Anàlisi GAP de les cooperatives del Grup FAGOR per al compliment de la CSRD

Objectius del projecte:

Durant uns quants anys, Anthesis ha acompanyat les cooperatives del Grup Fagor prestant assistència tècnica per a l’elaboració dels seus informes de sostenibilitat i Estats d’Informació no Financera. Considerant els canvis recents derivats de l’entregada en vigor de la CSRD durant l’últim trimestre de l’any, Anthesis Lavola prest assistència per identificar aquells aspectes a les cooperatives han d’avançar i millorar en el reporting de manera que puguin donar resposta als nous requeriments normatius derivats de la CSRD i els ESRS, entre d’altres.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  • Impulsar un apropament a la nova Directiva CSRD per avançar-se als requisits i nova metodologia
  • Estudiar i identificar els nous requeriments de la Directiva CSRD i els indicadors ESRS
  • Formar les cooperatives a la nova Directiva, fent èmfasi en les novetats, implicacions i canvis que han d’incloure al reporting.
  • Realitzar una anàlisi de la informació reportada a Memòries de sostenibilitat i EINF de cada cooperativa per tal d’alinear-se amb els nous requisits de la CSRD i conèixer gaps a treballar.
  • Elaborar un Full de ruta perquè les cooperatives del Grup Fagor s’alineïn a temps amb la CSRD abans de la seva aplicació (en el cas de les Fagor el 2026 amb informació del 2025)

Projecte:

El projecte ha constat de tres fases principals: el plantejament, l’anàlisi Gap i el full de ruta.

Durant el plantejament, s’ha realitzat un estudi de la CSRD i ESRS per tal de recollir en què consisteix aquesta directiva i els requisits de l’ESRS, i s’ha fet un alineament dels temes materials de les cooperatives amb la nova directiva.

A continuació, durant l’anàlisi GAP, s’ha fet una avaluació del report actual als documents d’EINF i Memòria de Sostenibilitat per conèixer el nivell de conformitat amb la Directiva. D’acord amb aquesta anàlisi, s’han revisat els requisits obligatoris coberts, parcialment coberts i no coberts per part dels informes de les cooperatives amb l’objectiu de conèixer els “gaps” o forats.

Finalment, s’ha elaborat un full de ruta amb els resultats de l’Anàlisi GAP per conèixer properes accions i informes a considerar. D’aquesta manera, l’organització es pot avançar a l’horitzó de regulacions que encara ha de venir.

“La sostenibilitat està canviant la manera d’entendre el rol que a l’empresa correspon exercir en la societat, i la CSRD suposarà una nova empenta en aquesta direcció. El coneixement i la bona feina d’Anthesis Lavola ens ha permès entendre millor l’enfocament i els objectius de la nova directiva així com preparar-nos amb temps per poder adaptar-nos als nous requisits.”

Serveis clau realitzats:

  • Alineament dels temes materials de les cooperatives amb la nova Directiva, alineant les necessitats de la cooperativa (segons aspectes materials) i amb recomanacions per avançar.
  • Elaboració del full de ruta amb les principals novetats i canvis a contemplar per la cooperativa.
  • Visió estratègica per avançar-se a requeriments que seran de compliment obligatori a mitjà termini.
  • Formació a client sobre la nova directiva i requisits ESRS.
  • Sessió presencial a client per a l’entesa de la CSRD, documents de treball i funcionalitat.

Resultats clau del projecte:

L’exercici realitzat per les cooperatives del Grup Fagor permet preparar-se amb temps per donar resposta, en la mesura del possible, a tots aquells requisits establerts pels estàndards ESRS i la CSRD, fet que suposarà, de cara als pròxims mesos, adaptar-los processos, polítiques i procediments interns en matèria ESG. De manera que es faciliti el camí per adaptar-se a la CSRD des d’una base sòlida.