El full de ruta de Nestlé Centreamèrica cap a les granges Net Zero

nestle hero image

El canvi climàtic és un dels reptes més grans del sector agroalimentari. Conscient d’això, Nestlé s’ha compromès a accelerar i ampliar el treball global ja realitzat a la seva cadena de valor agrícola, les seves operacions i productes per aconseguir una reducció d’emissions del 50% per al 2030 i zero emissions netes el 2050.

En línia amb aquest compromís, Nestlé Centreamèrica es proposa implementar una sèrie d’iniciatives i innovacions a la seva cadena de valor agrícola amb la meta d’assolir els seus objectius de neutralitat climàtica. Per això, cal mesurar les emissions de carboni de les granges dels seus principals proveïdors i avaluar la potencial reducció d’emissions d’aquestes iniciatives i innovacions.

Nestlé està compromès a promoure sistemes regeneratius a gran escala. Una d’aquestes solucions és la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

Des d’Anthesis som part del grup d’assessors de Nestlé Centreamèrica gràcies als nostres coneixements del sector agroalimentari i l’experiència en l’avaluació de l’impacte de les estratègies de reducció de carboni.

Desde Anthesis planteamos la recopilación de datos desde las propias granjas y otras fuentes fiables, y la evaluación de los impactos y las soluciones en base a las emisiones generadas.

L’equip expert en Net Zero i descarbonització planteja un enfocament centrat en la recopilació de dades i l’avaluació dels impactes, amb una fase opcional on s’elaboraria una guia per a la implementació d’accions en base als resultats obtinguts prèviament.

A la primera etapa es treballarà amb granges, que serviran per definir els pilots a expandir posteriorment a la resta de granges de la regió. Per a la recopilació de dades es parteix de la informació de les granges i altres fonts fiables sobre la potencial reducció de GEH de diverses pràctiques agrícoles sostenibles i regeneratives. Les dades es compararan en funció de dos escenaris diferents: sense intervencions i amb intervencions.

Amb les dades i la informació assolides, l’equip proposarà el desenvolupament d’una declaració de GEH de manera que es puguin estimar les reduccions i/o absorcions d’emissions que els projectes podrien generar. Aquesta declaració inclourà el total d’emissions atribuïdes als processos i productes a les finques, la quantificació dels canvis a les emissions segons les diferents pràctiques de gestió, l’estimació de l’impacte de les intervencions agrícoles i l’avaluació de l’impacte potencial relatiu a cada intervenció.

Tots els resultats assolits durant aquest projecte es presentaran en un taller final. L’objectiu d’aquesta sessió serà establir un camí clar per als pròxims passos que cal fer i la replicació de l’anàlisi més enllà de l’any en curs.

Si t’interessa saber més sobre els nostres serveis i l’acompanyament que podem oferir, contacta amb els nostres experts.