L’equip d’informació del Pla Cuidem ja ha realitzat prop de 40.000 intervencions en comerços i més de 8.500 amb la ciutadania

informadors del pla cuidem

L’equip d’informadors del Pla Cuidem consta de 44 persones amb perfils variats

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla Cuidem, impulsa des de l’inici del desplegament del nou contracte de neteja una campanya de proximitat en què un equip de 44 informadors i informadores ambientals recorren tots els barris de la ciutat per informar i sensibilitzar la ciutadania i els comerços en la gestió dels residus i la neteja a la ciutat. Es tracta d’un equip fins a tres vegades superior als de campanyes anteriors.

El perfil dels informadors de ciutadania i comerços és variat, ja que s’ha fet la selecció de personal tenint en compte les diferents realitats de la ciutat. Entre els informadors hi ha nacionalitats diverses, tot prioritzant aquells països d’on Barcelona té més població, com ara els països de Marroc, Xina i Pakistan. Entre l’equip també hi ha informadors que parlen l’anglès i el francès, per tal que es puguin adreçar a públic estranger i a turistes que visiten la ciutat.

Aquests informadors sensibilitzen a la ciutadania sobre diferents qüestions relacionades amb la separació, la correcta disposició dels residus dins del contenidor, així com altres aspectes encaminats a pal·liar les males pràctiques observades tant en les àrees de contenidors, com papereres o a la via pública. Aquests nous equips se sumen als informadors que fan les diferents campanyes específiques durant l’any. Els informadors i informadores, que han realitzat més de 8.500 intervencions amb la ciutadania, han recollit també dades relatives als reptes i incidències que s’anaven produint durant el dia a dia.

informadors del pla cuidem
image 4

Les àrees de contenidors o els mateixos comerços solen ser els escenaris en els quals els informadors i informadores detallen la nova contracta, expliquen les novetats del servei de recollida de residus, promouen la separació de totes les fraccions i sensibilitzen la ciutadania sobre la importància de preservar el civisme a l’espai públic.

Per tal d’incrementar la recollida selectiva i assolir l’objectiu de reciclatge del 55 % l’any 2025, els contenidors de tota la ciutat s’estan agrupant en illes i el contenidor dels envasos passa a ser el de reciclables. Els equips d’informació interaccionen amb els veïns i les veïnes a peu de contenidor per detallar els motius d’aquests canvis i la incidència que tenen en cada zona i resoldre dubtes.

Pel que fa a ciutadania, des del primer trimestre i fins a finals d’any, també s’han dut a terme campanyes més específiques com el canvi dels contenidors de vidre del Raval, campanyes de reforç de civisme per a les persones que disposen de mascotes, campanyes sobre la recollida de la fracció orgànica en zones específiques com l’anomenat ‘Quadrat d’Or’ o campanyes per millorar la gestió dels residus com la que es va fer a la festa major de Gràcia. A més a més, en tots els casos en els quals s’ha fet reforç de neteja, un equip d’informació n’ha detallat les actuacions al veïnat incidint en la corresponsabilitat ciutadana.

Acció comerç per comerç

Aquests equips també porten a terme una acció comerç per comerç després de detectar un fort volum de desbordaments a la recollida domèstica provocats per comerços, què compten amb un sistema propi de recollida. En aquestes visites s’explica a tots els comerços de les zones amb recollida de residus específica i individualitzada pels comerços, de quina manera han de gestionar els residus, i en especial el cartró comercial (horaris, dies, llocs on dipositar-lo, etc).

En total s’han fet prop de 40.000 visites a comerços dels barris de la primera fase per reforçar la informació relativa a la recollida de residus i corregir les males pràctiques i ara també es porta a terme en els cinc districtes en què s’ha iniciat la segona fase del desplegament del contracte.

Els equips d’informació han visitat els comerços fins a dues vegades per tal d’explicar-los l’ampliació territorial i de freqüència del servei de recollida comercial de residus. S’han complementat les visites amb l’entrega d’un material infogràfic i en diverses llengües per recordar aspectes tan rellevants com la separació de les diferents fraccions, la deposició dels residus dins els contenidors i la prohibició d’abandonar els residus a la via pública.

Accions cíviques i punts informatius itinerants

També en el marc de la campanya de proximitat que acompanya el desplegament del nou servei es posa en marxa un punt informatiu itinerant per a l’atenció ciutadana que s’ubica a peu de carrer, en zones de pas i amb important afluència de públic (equipaments municipals, esdeveniments, jornades, festes, etc.). Es preveu una vintena d’itineràncies del punt informatiu en diferents espais de la ciutat. Per tal d’arribar a més públics, aquest any la campanya ha estat present en nombrosos esdeveniments com el festival Cruïlla o les festes de la Mercè, entre d’altres.

image 3

Des d’Anthesis, i a través de l’equip de campanyes coordinem l’equip d’educadors ambientals, planificant les accions que s’han de realitzar i oferint formació. També preparem informes de les observacions i deteccions que aquests realitzen per tal de facilitar-los a l’Ajuntament i que tinguin coneixement de la percepció que la ciutadania i comerços tenen dels canvis que s’estan introduint a la ciutat.

A banda, l’equip de Comunicació ha dissenyat els materials comunicatius que acompanyen les accions que duen a terme els informadors ambientals (principalment fulletons i cartells), així com els materials per fer difusió de les diferents accions a xarxes socials.