LABORAL Kutxa defineix una estratègia de finances sostenibles

L’estratègia de finances sostenibles és una acció prioritària en el desenvolupament del seu Pla Estratègic 2020-2022

Per a LABORAL Kutxa, primera cooperativa de crèdit basca, la sostenibilitat és un compromís fundacional inherent al seu model de desenvolupament. Any rere any, busquen integrar els principis de sostenibilitat en tots els àmbits de la seva activitat, incloent les finances; per a aconseguir-ho, els hem ajudat a fer una reflexió estratègica en finances sostenibles.

Des de les àrees de Sostenibilitat Corporativa i Finances Sostenibles hem treballat amb l’entitat en un projecte per desenvolupar una estratègia que servís de full de ruta en el seu camí cap a una major sostenibilitat. Es tracta d’una de les seves accions bàsiques en responsabilitat social empresarial (RSE) plantejades dins del Pla Estratègic 2020-2022.

Atesa la cultura cooperativa de LABORAL Kutxa, l’exercici de reflexió s’ha realitzat de manera participativa amb les persones que formen part de l’organització.

El treball s’ha dividit en dues fases: un diagnòstic de la situació actual i una posterior definició del conjunt de línies de treball i d’oportunitats de millora enteses com a estratègiques i prioritàries per a l’organització. A més, en la fase del diagnòstic, s’ha inclòs un benchmark per conèixer les pràctiques d’altres companyies internacionals referents del sector en sostenibilitat.

finances sostenibles a laboral kutxa

LABORAL Kutxa alberga un propòsit social clar i coherent, amb una cultura organitzativa i uns valors arrelats com a entitat cooperativa.

LABORAL Kutxa alberga un propòsit social clar i coherent, amb una cultura organitzativa i uns valors arrelats com a entitat cooperativa. Presenta una ferma aposta per l’impuls d’accions en el marc de la sostenibilitat, sent l’ampliació de la seva oferta de productes sostenibles a la clientela el principal àmbit de millora detectat.

Considerant els resultats de la reflexió en finances sostenibles, l’entitat impulsarà noves accions, com la implantació d’una nova línia de productes de finançament verd, la definició d’una governança interna de la sostenibilitat o la priorització de la inversió socialment responsable en els fons indirectes.

L’equip de finances sostenibles d’Anthesis ajuda a entitats privades i públiques en el desenvolupament de marcs de finançament -préstecs i bons- amb criteris ambientals, socials o de sostenibilitat; emet informes de segona opinió per a confirmar l’alineació del marc de finançament o del finançament amb els principis rellevants (SLLP, SBP, GLP i GBP, entre altres); i acompanya a les organitzacions i inversors en la identificació del grau d’alineació de projectes o activitats econòmiques amb la taxonomia verda de la UE.