Les pèrdues i el desaprofitament alimentari (PDA) en l'Agenda Global

pda hero
laura batlle

Laura Batlle

Service Manager d’Economia Circular

sussana casanovas removebg preview

Susanna Casanovas

Service Manager d’Economia Circular

En 2015 el desaprofitament alimentari va cobrar importància a nivell global quan l’Assemblea General de l’ONU ho va incloure dins de l’Agenda 2030. En concret, les pèrdues i el desaprofitament alimentari (PDA) es van incloure en l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12 (ODS12), el qual pretén garantir una producció i consum sostenibles. De les 8 metes de l’ODS12, la tercera, coneguda com la Meta 12.3 (Target 12.3), estableix que:

“D’aquí a 2030, reduir a la meitat el desaprofitament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i a nivell dels consumidors i reduir les pèrdues d’aliments en les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues posteriors a la collita.”

I per què són importants les PDA?

 • Un terç dels aliments produïts en el món són malgastats en alguna baula de la cadena alimentària.   
 • Al voltant del 10% de les emissions antropogèniques de gasos d’efecte d’hivernacle són causades per les PDA, i 
 • les PDA causen unes pèrdues econòmiques anuals de 940 mil milions $, així com inseguretat alimentària.

La Unió Europea compromesa amb la Meta 12.3 

Al juliol del 2023, la Comissió Europea va presentar una proposta de revisió de la Directiva en residus, en la qual es proposa que, d’aquí a 2030, els Estats membres redueixin el PDA en un 10%, en el processament i la fabricació, i en un 30% (per càpita), conjuntament en el comerç minorista i el consum (restaurants, serveis d’alimentació) i llars.

No obstant això, el març passat en el Parlament Europeu es va votar la primera lectura d’aquesta proposta en la qual es van proposar objectius vinculants més estrictes a nivell nacional per a complir-se abans del 31 de desembre de 2030:

 • Almenys el 20% en el processament i la fabricació d’aliments (en lloc del 10% proposat per la Comissió Europea). 
 • El parlament també vol que la CE avaluï si s’han d’introduir objectius més alts per a 2035 (almenys el 30% i el 50% respectivament) i, en cas afirmatiu, els demana que presentin una proposta legislativa.

Com a resultat, la Directiva marc sobre residus (tèxtils i d’aliments) passarà ara a negociacions entre la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la UE, i s’espera aconseguir un acord final durant el pròxim mandat del Parlament Europeu després de les eleccions europees al juny.

Catalunya i Espanya pioneres a legislar sobre la prevenció de les PDA 

Al març del 2020, Catalunya va marcar una fita quan el Parlament Català va aprovar la llei sobre PDA. Aquesta llei té com a objectiu establir accions de prevenció per a reduir les PDA i augmentar l’aprofitament i la valorització dels aliments al llarg de la cadena alimentària.

Aquesta nova llei afecta a tots els agents de la cadena alimentària (empreses alimentàries i del sector de l’hostaleria o la restauració, entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que distribueixen aliments, administració pública, consumidors i espigadores) i marca obligacions com:

 • Disposar d’un pla de prevenció de les pèrdues i el desperdici alimentaris  
 • Reduir, mesurar i informar anualment sobre la quantificació de les PDA,  
 • Comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució gratuïta o a l’alimentació animal. 
 • Adoptar les mesures oportunes per a aplicar a les PDA la jerarquia de prioritats 
 • Evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes per al seu consum o valorització

Al maig del 2023 el congrés català va aprovar la llei catalana i es preveu que en el 2024 s’aprovi finalment el reglament per a mitigar el PDA, segons la llei aprovada el 2020.

A nivell espanyol, es va elaborar un projecte de Llei de Prevenció de les PDA que ha estat aprovat pel Consell de Ministres al gener d’enguany, després de trobar-se al Senat durant la passada legislatura i decaure’s per la dissolució de les Corts Generals. Com en el cas de la llei catalana, la llei espanyola obligarà les empreses a definir un pla de prevenció de les PDA i estableix un sistema sancionador. El projecte de llei estableix la seva data d’entrada en vigor l’1 de gener de l’any 2025.

El repte d’eliminar les pèrdues i desaprofitament alimentari

Tal com defineix l’Ellen Macarthur Foundation, un sistema alimentari circular és aquell que assegura que els aliments mai es converteixen en residus i que brinda oportunitats econòmiques, aborda el canvi climàtic, protegeix la biodiversitat i genera una major resiliència a llarg termini.

L’eliminació del desaprofitament és la pedra angular de l’economia circular de l’alimentació, algunes de les possibles solucions aportades per la Fundació Ellen MacArthur per al desaprofitament dins del sistema alimentari consisteixen en:

 • Prevenir el desaprofitament i la pèrdua d’aliments comestibles 
 • Redistribuir els excedents d’aliments comestibles 
 • Convertir els subproductes alimentaris en nous productes com ara: ingredients d’aliments, inputs per a l’agricultura, nous materials, bioenergia

En aquest context, la jerarquia dels recursos alimentaris mostra la priorització en la gestió de pèrdues i desaprofitaments de les operacions de la cadena alimentària. La prioritat és reduir les pèrdues i desaprofitaments d’aliments, les accions han d’aplicar-se segons s’enumeren, la prevenció contempla en primer lloc les pèrdues i desaprofitaments no generats, segon lloc els distribuïts per a consum humà i tercer per a alimentació animal.  

A partir d’aquí ja es considera que es genera el desaprofitament i es gestió ja sigui via reciclatge, valorització o eliminació seguint aquest ordre. No obstant això, a vegades no és possible seguir la jerarquia, per la qual cosa les decisions sobre el destí final de les pèrdues i desaprofitament d’aliments poden dependre del cost, les instal·lacions i la infraestructura disponibles. Com més a dalt en la jerarquia, més beneficiós és per a l’organització i el medi ambient.

piramide pda
Fuente: The Food Loss and Waste Hierarchy and the Benefits of Reducing Food Waste. 2023. 

Per a aconseguir aquest sistema alimentari circular es requereix un nivell de col·laboració entre els diversos actors: marques i fabricants d’aliments, detallistes, ens locals o municipis, restaurants, gestors de residus i ramaders principalment. 

Beneficis d’una estratègia corporativa de reducció de pèrdues i residus alimentaris

 • Impulsa la millora del rendiment empresarial mitjançant l’eficiència operativa i la reducció de costos. 
 • Alineació amb els objectius corporatius de sostenibilitat, demostrant un compromís amb la responsabilitat mediambiental, que pot crear una imatge de marca i una reputació positives. 
 • Adherir-se a l’agenda de les Nacions Unides, complint i promovent els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 • Promoure la circularitat i reduir els residus al llarg de la cadena de valor mitjançant operacions eficients. 
 • Oferir als emprats oportunitats per a innovar i reduir l’impacte mediambiental global. 
 • Cadenes de subministrament eficients, gestió optimitzada d’inventaris i millora de les previsions, la qual cosa permet agilitzar les operacions i reduir les interrupcions de la cadena de subministrament. 
 • Ús de tecnologies, maquinària i eines noves i emergents. 
 • Reduir la petjada ambiental de la producció alimentària, des del consum de recursos fins a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Quins han de ser els primers passos per a les empreses? 

Mentre els diferents marcs reguladors estan en procés d’aprovació i implementació, davant el repte global inajornable de reduir les pèrdues i desaprofitament alimentari i l’impacte social, ambiental i econòmic que comporten, les empreses poden anticipar-se i comprometre’s de manera voluntària amb la reducció de les PDA. Existeixen iniciatives com el full de ruta i eines per a la reducció de les pèrdues i desaprofitament alimentari desenvolupades per WRAP la qual està dirigida a les empreses de tota la cadena del sector alimentari del Regne Unit, des de sector primari, productors, distribuïdors, detallistes i serveis d’alimentació, amb la finalitat de combinar esforços davant el compromís del ODS 12.3. La iniciativa ja ha donat els seus primers resultats i proporciona un full de ruta, accions específiques per sector, així com eines per a mesurar i informar que són d’accés lliure per a les empreses que les desitgin aplicar. 

En el cas de les empreses productives, és recomanable iniciar un estudi de quantificació de pèrdues i desaprofitaments alimentaris, així com identificació de les seves causes i el seu potencial de reducció. 

El potencial de reducció i circularitat dels residus alimentaris es fonamenta en múltiples àrees que han d’abordar-se de manera coordinada. Des de Anthesis creiem que existeixen un mínim de sis àrees focus que han de considerar-se de forma integrada per a reduir el desaprofitament i fomentar la circularitat: la regulació, el producte i mercat, la producció i operacions, la innovació i la tecnologia, la cultura i recursos i els grups d’interès.

A continuació, es mostren i detallen en el següent esquema:

grafic multidisciplinar

Com pot ajudar Anthesis?

Anthesis té un ampli coneixement i experiència de principi a fi ajudant els clients a comprendre, mesurar, informar i reduir el desaprofitament d’aliments en tota la cadena de valor, així com de realitzar auditories de PDA. 

Treballem amb detallistes d’aliments, fabricants, productors, comunitats d’inversors i organismes industrials per a promoure la reducció de PDA d’acord amb els compromisos de descarbonització i d’impacte social. 

El nostre equip de PDA ofereix un profund coneixement i experiència aplicats al seu entorn empresarial i treballa en acords i protocols globals sobre PDA per a tenir un impacte positiu en una transformació més àmplia del sistema alimentari. 

Des d’anàlisi de residus operatius i de la cadena de valor fins a avaluacions de mercat, els nostres serveis cobreixen el suport a l’economia circular, la petjada de residus i l’assistència integral en la reducció i la prevenció de PDA. Brindem experiència en dades, mètriques i informes de residus i estratègies amb fulls de ruta per a l’eficiència dels recursos.

Posa’t en contacte amb nosaltres i descobreix com podem ajudar-te a aconseguir els teus objectius de sostenibilitat.