Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Núria Asensio - Anthesis Catalunya

Núria Asensio

Mànager de serveis de Ciutat i Territori

Right arrow icon

Llicenciada en Ciències del Medi Ambient i Postgrau en Gestió del Paisatge, compta amb 20 anys d’experiència en el camp de la conservació de la biodiversitat i la gestió d’espais naturals. Cal destacar la seva experiència en projectes de planificació de conservació, plans d’ús públic en espais naturals i altres estudis de planificació, així com estudis i processos participatius per a la revitalització socioeconòmica d’espais naturals i agrícoles. A més, la Núria és experta en projectes relacionats amb la custòdia del territori i ha participat en estudis d’avaluació ecològica i ambiental d’espais naturals.