Campanyes informatives i de sensibilització

Promovem l'adopció de nous hàbits entre la ciutadania i els sectors clau, per tal de fomentar la coresponsabilitat necessària per aconseguir la sostenibilitat.
participacion ciudadana1

Campanyes de conscienciació social i proximitat

Les campanyes d’informació i sensibilització promouen l’adopció de nous hàbits entre la ciutadania i els sectors clau, amb l’objectiu de fomentar la coresponsabilitat necessària per aconseguir la sostenibilitat.

Les campanyes que implementem persegueixen l’èxit i l’excel·lència mitjançant tres pilars bàsics:

  • La interacció directa i de proximitat amb els destinataris adequats als objectius perseguits, posant la ciutadania al centre del procés.
  • La creativitat i el disseny daccions originals, buscant crear limpacte necessari que motivi lacció per al canvi.
  • L’ús de la tecnologia adequada per a una òptima gestió de la informació i un seguiment del desenvolupament de les campanyes que en permeti la millora adaptativa.