Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Claus per a una transformació sostenible centrada en les persones - Anthesis Catalunya

Claus per a una transformació sostenible centrada en les persones

1 febrer, 2023 | Reflexions,

 

El repte actual de les organitzacions és superar amb èxit el seu procés de transformació per ser realment sostenibles. Els objectius i les metes són clares, però cal accelerar les solucions perquè el canvi sigui real i efectiu. És el moment de saltar de l’ambició a l’acció, un salt difícil, però factible si s’enforteixen les eines necessàries.

Encara que necessari, el canvi sempre és difícil i no es fa de la nit al dia, especialment a les organitzacions. Segons diversos estudis només 1/3 de les iniciatives de canvi aconsegueixen resultats satisfactoris, i entre les principals causes es destaquen:

  •         Manca de suport dels líders.
  •         Escassa comprensió del canvi i del seu impacte.
  •         Manca d’implicació dels empleats en el procés.
  •         Comunicació deficient o ineficaç.
  •         Resistència al canvi de cultura organitzativa.

Com es pot veure, la majoria de les causes estan relacionades amb les persones. I és que, de fet, les organitzacions no canvien, canvien les persones.

 

La majoria de les organitzacions desenvolupen estratègies de sostenibilitat, plans de descarbonització, nous processos més eficients… Però moltes s’obliden de posar les persones al centre de l’equació. Una transformació amb èxit cap a la sostenibilitat requereix un canvi de mentalitat. Com deia Einstein, “Els problemes d’avui no es poden resoldre amb el mateix nivell de pensament que els va crear”.

No n’hi ha prou entendre la sostenibilitat com qui “marca una casella”, com un requeriment o compliment més. Cada membre de l’organització ha de veure la sostenibilitat com una font de creixement i innovació, com una oportunitat per crear valor. Només amb aquesta nova mentalitat aconseguirem un canvi efectiu que impulsi un veritable exercici sostenible.

Les organitzacions que estiguin disposades a liderar aquest canvi de mentalitat s’enfortiran i desenvoluparan la resiliència necessària per evolucionar i estar a l’altura dels reptes futurs en matèria de sostenibilitat.

Hem d’activar mecanismes de sensibilització, compromís i capacitació que posin les persones al centre del procés de canvi i promoguin aquest canvi de mentalitat.

 

Una transformació sostenible centrada en les persones

Impulsar una nova perspectiva vol esforç. No n’hi ha prou de compartir un PDF o fer una acció per al dia del medi ambient. Si volem passar de l’ambició a l’acció, catalitzar una transformació real que impacti a l’exercici i millori la competitivitat, hem d’activar mecanismes de sensibilització, compromís i capacitació que posin les persones al centre del procés de canvi i promoguin aquest canvi de mentalitat.

L’èxit requereix la col·laboració de tots els grups d’interès per abordar el repte de forma holística, tant a nivell intern (equips tècnics, direcció, plantilla…) com a nivell extern (proveïdors, inversors, clients…). Només així es podran complir les fites de l’estratègia de sostenibilitat i obtenir resultats a curt i llarg termini.

A Anthesis Lavola ens basem en els principis de l’Influence model de Scott Keller, Bill Schaninger  per identificar els 4 pilars fonamentals que catalitzin aquesta transformació sostenible centrada en les persones.

 

4 pilars fundamentals

L’enfortiment del propòsit

Tota organització ha de compartir de manera clara la seva visió i fer saber a totes les persones què se n’espera. L’objectiu és assolir un equip que entengui, comparteixi i vulgui formar part del canvi amb entusiasme. Construint una narrativa atractiva i desenvolupant accions que connectin i posin al centre tots els grups d’interès, s’aconseguirà impulsar la creació de valor i enfortir el propòsit col·lectiu.

La connexió amb el sistema i els processos diaris

Perquè el canvi sigui efectiu cal que estigui vinculat a processos, mecanismes i sistemes de mesurament que permetin dur-ho a terme i monitoritzar els avenços. Una bona estratègia de transformació sostenible haurà de tenir en compte la realitat de cadascuna de les persones i reforçar el canvi de mindset amb mecanismes formals que incentivin i donin suport al canvi.

Amb la correcta combinació d’aquests 4 pilars, a Anthesis Lavola desenvolupem programes i accions perquè tota empresa sigui capaç de fer realitat els seus objectius en sostenibilitat i afrontar amb resiliència els reptes del present i del futur.

El foment d’un lideratge transversal

Quan parlem de lideratge moltes vegades ens venen al capdavant la direcció i els alts càrrecs, i si bé aquests tenen un paper fonamental, és imprescindible entendre el lideratge com un element transversal que permet en tots els equips d’una organització. No serveix de res una direcció compromesa amb la sostenibilitat, si aquesta mentalitat es comparteix a tots els equips (des de compres fins a innovació, passant per operacions, producció…). El canvi de mentalitat ha de tenir aquest component social en què totes les persones perceben i comparteixen actituds i comportaments. Per això és important enfortir un lideratge que empoderi agents de canvi a tota l’organització, com una xarxa col·lectiva convençuda de l’oportunitat que suposa la sostenibilitat, i sigui motor de canvi i innovació.

El desenvolupament de competències

Aquest aspecte és fonamental de cara a poder afrontar el canvi amb seguretat i confiança, evitant resistències i pors. No podem demanar a les nostres persones que treballin sota un nou context sense abans haver-les capacitat per fer-ho. Les organitzacions han de desenvolupar les competències necessàries per superar el canvi amb èxit i adoptar una actitud d’aprenentatge constant que els permeti innovar i adaptar-se a requisits futurs en matèria de sostenibilitat. Aquestes competències no seran iguals per a tots els equips i perfils, i caldrà prioritzar i adaptar programes formatius (des dels més bàsics fins als més avançats) per portar a l’acció els compromisos de l’organització.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.