Petjada de producte: clau per assolir el Net Zero

descarbonizacion producto hero

L’èxit de la descarbonització no es pot aconseguir sense canviar: la manera com es fabriquen els productes i la manera com els consumidors hi accedeixen. Comprendre les empremtes de productes i les opcions de descarbonització també és important a llarg termini per minimitzar el risc d’una organització al Mecanisme d’Ajust a la Frontera de Carboni (CBAM). Per avançar eficaçment cap a la descarbonització de producte cal parar esment a les necessitats dels clients i consumidors, així com a l’impacte del cicle de vida.

Els tres passos clau per a la descarbonització de producte inclouen:

1. Petjada de producte

El procés de descarbonització de producte requereix, en primer lloc, conèixer la petjada de producte. Comprendre a quina part del cicle de vida del producte es produeixen els impactes dels gasos d’efecte hivernacle (GEI) és fonamental per prendre mesures que redueixin aquestes emissions. La petjada de producte és una quantificació de les emissions de GEH associades a la producció i ús del producte. Des del punt de vista del cicle de vida, té en compte l’extracció de matèries primeres, la fabricació, la distribució i la venda, l’ús, el final de la vida útil i les etapes intermèdies de transport.

Tot i que és relativament senzill completar l’avaluació del cicle de vida (ECV) necessària per avaluar la petjada de carboni d’un grapat de productes, pot semblar aclaparador avaluar una cartera de 10.000 referències o codis d’article. Però encara que és complicat, és més que possible crear petjades processables fins i tot per a carteres de productes molt grans.

Aquestes són algunes tàctiques:

  • Considerar la possibilitat de començar pels productes que tenen una gran demanda i es produeixen en volums relativament alts, o en els productes per als quals els clients han expressat el seu interès en opcions de petjada de producte més baixes.
  • Simplificar i agilitzar el procés centrant l’atenció en els productes/serveis que comparteixen característiques comunes del cicle de vida (per exemple, que continguin materials o components similars).
  • Adoptar una perspectiva de cartera. Per començar a avaluar la petjada d’una gran cartera de productes, es pot avaluar la petjada d’un únic producte que representi una categoria de productes similars i, tot seguit, ampliar els resultats a la resta de productes similars.
  • Recollir dades dels proveïdors. L’ús de bases de dades de tercers pot ser eficaç, però la participació dels proveïdors proporciona més precisió. Amb més precisió, hi ha una comprensió més sòlida de com els canvis en l’adquisició i/o el disseny del producte podrien afectar les empremtes dels productes.

Petjada de producte i abast 3

La petjada de producte també és útil per millorar la solidesa de l’inventari d’Abast 3. La petjada de cada etapa del cicle de vida del producte informa directament les categories específiques d’Abast 3. Els càlculs més detallats de la petjada de producte es poden utilitzar per refinar els càlculs de l’abast 3 basats en mètodes de quantificació generalitzats. A la propera secció parlarem de com les reduccions de la petjada de producte poden reduir les emissions d’abast 3.

infografia del procés de petjada de producte i de les emissions d'abast 3

2. Reducció directa de la petjada de producte

Amb les empremtes de carboni dels productes a la mà, els passos següents són identificar i avaluar les majors oportunitats potencials per reduir l’impacte dels GEH i aplicar aquestes millors opcions. Una petjada de producte ben elaborada permet a l’organització veure quins materials i processos contribueixen més a l’impacte global.

Les reduccions es poden aconseguir substituint materials o matèries primeres amb menys emissions de carboni, dissenyant productes que es fabriquin de forma més eficient, millorant l’eficiència energètica i la intensitat de carboni dels centres de fabricació, optimitzant els sistemes logístics i dissenyant productes per a un ús més eficient i un final de vida circular.

Un plantejament global de la reducció de la petjada de carboni dels productes consisteix a redissenyar el procés de desenvolupament dels productes perquè el rendiment sostenible (inclosa la petjada de carboni) es tingui en compte i s’optimitzi a cada fase del procés de desenvolupament.

Millorar les emissions d’abast 3 i 4

Com hem assenyalat anteriorment, cada etapa del cicle de vida de la petjada de producte es correspon amb una categoria d’Abast 3. Si un fabricant de productes reduís la petjada del seu producte mitjançant matèries primeres amb un contingut de carboni més baix, això es traduiria en una petjada de categoria 1, d’Abast 3, més baixa. La magnitud d’aquesta reducció d’Abast 3 està relacionada amb la magnitud de la reducció de la petjada del producte i la quantitat de producte produït.

Els productes amb menys petjada de carboni també poden reduir la petjada d’Abast 3 del comprador en els casos en què el producte funcioni amb més eficiència energètica que un producte competidor al mercat.

3. Reducció de la petjada de producte mitjançant models d’ingressos circulars:

L’accés als productes és tan important per a la descarbonització del producte com la producció. Els models d‟ingressos circulars ajuden a desvincular la generació d‟ingressos de l’impacte ambiental mitjançant activitats de creació de valor com la revenda, el comerç electrònic, el lloguer, el lísing financer i el producte com a servei (PaaS). En concret, els models d’ingressos circulars permeten a una organització fer múltiples transaccions d’un producte, generant així més ingressos per article. Aquests ingressos incrementals poden augmentar amb el temps i reduir la necessitat de produir tants productes nous per assolir els objectius d’ingressos.

En disminuir la producció, els impactes negatius de la mateixa es poden reduir significativament. Un model circular d’ingressos ben dissenyat ajuda una empresa a fidelitzar els clients, a ampliar la creació d’ingressos a partir dels productes existents i, sovint, a controlar el seu propi mercat secundari. El procés de creació d‟un model d’ingressos circular inclou, en primer lloc, identificar el model que millor encaixa amb la marca de l’empresa i el recorregut del client.

El segon pas és dissenyar el model i complementar els actius existents amb proveïdors qualificats per crear un pla comercial d’alt valor. En aquesta fase és fonamental reavaluar el resultat mediambiental del possible model, ja que els models mal dissenyats, com els que tenen una logística excessiva, poden augmentar els resultats de GEH en lloc de reduir-los.

La descarbonització de producte és un element important en la cerca de la sostenibilitat dels productes. Tot i que el camí cap al Net Zero és fonamental, cal anar amb compte de no provocar altres degradacions mediambientals o socials pel camí. En avaluar les opcions per reduir la petjada de GEH del producte, cal incloure una avaluació d’altres canvis mediambientals i socials que es podrien produir.


Anthesis ajuda les organitzacions a assolir els seus objectius de descarbonització de producte, aprofitant l’àmplia experiència del seu equip expert en productes químics i materials, disseny de productes, envasament, ACV, recuperació de recursos i models d’ingressos circulars. Donem suport als nostres clients al llarg de tot el procés, des de l’anàlisi de la petjada ecològica fins a l’avaluació d’oportunitats i la implementació de solucions.