De l'Estratègia a l'Acció: la importància de la Planificació Estratègica per a la gestió de Residus Municipals

planificacion estrategica

Per on començar? Què prioritzem? Com podem abordar els nous serveis?

Aquesta i altres desenes de dubtes ens venen envaint des que el 8 d’abril de 2022 es va publicar definitivament la nova llei de Residus i sòls contaminats. Per a resoldre-les, l’expressió “Planificació Estratègica” parla per si mateixa. Planifiquem què farem, com, quan, quins recursos necessitarem i amb quins comptem, quant ens costarà, quina ordre de prioritats hem de marcar, etc.

A vegades aquesta planificació la pensen i desenvolupen els propis tècnics especialitzats d’aquesta organització, sigui pública o privada. Altres vegades, per falta de temps, es contracten equips especialitzats en gestió de residus combinats amb altres experts en legislació o en finances. Aquests equips acompanyen tant als responsables polítics com als equips tècnics en la presa de decisions, recullen les particularitats del cas, analitzen, mesuren, avaluen, redacten i comparteixen i fins i tot acompanyen en la implementació dels avanços que va demanant la planificació.

La importància de comptar amb una Planificació Estratègica

En aquest context, la planificació estratègica es torna imperativa. És crucial tenir un full de ruta que ajudi a fer realitat tots els objectius de compliment legal. Ja van acabar els temps en els quals la dificultat consistia en el quan i com recollir “les escombraries”. Van acabar els temps en els quals es podia desoir la llei; temps en els quals si no es complien objectius de reciclatge “no passava res”.

Avui sabem que hi ha una legislació del compliment de la qual dependran els suports i ajudes d’administracions autonòmiques, estatals o europees. També sabem que si no avancem els altíssims costos d’una mala gestió acabaran per col·lapsar els serveis. La realitat és que o avancem en economia circular o els recursos s’esgotaran.

Atès que la gestió dels residus recau sobre els ajuntaments, empreses municipals o entitats supramunicipals o variants, les decisions més rellevants corresponen a equips polítics que canvien cada quatre anys. Així, sovint, aquesta situació a penes permet als equips tècnics seguir un pla més enllà del temps que dura un govern municipal. Subjectes a constants canvis i revisions, els nostres residus, els seus tècnics, els responsables polítics i/o les infraestructures naveguen en una mar d’incertesa.

Abordar aquesta qüestió i treballar sobre una planificació estratègica acordada per els diferents actors evitarà errors i orientarà les futures decisions. Ens permetrà anar escometent, si no el compliment total de les normatives en temps, sí en forma.  I això ja és un pas.

imatge de regidors fent una planificació estratègica de residus municipals

Què ha de contemplar una Planificació Estratègica?

La complexitat de la planificació estratègica resideix a dur-la a terme, en què es redacti i es faci conforme a cada realitat territorial. Com indicàvem més amunt, en què estigui adaptada en temps, forma i recursos a cada situació. I el més important, que sigui un full de ruta real i no quedi guardada en un calaix o en una unitat de memòria RAM.

A continuació, desglossem les fases i els processos que imposarà una planificació estratègica la fi de la qual és avançar en la correcta gestió de residus municipals cap al compliment de la llei.

Fase 1. Diagnòstic i Anàlisi. Es buscarà tenir una visió clara de la situació actual, avaluant la infraestructura existent, índexs de separació en origen, produccions reals de residus i el seu origen, la destinació de les diferents fraccions, taxes de reciclatge, costos de gestió, situació administrativa, personal dedicat i quantes variables estimi necessàries l’equip redactor.

També en aquesta fase es requereix identificar les necessitats i oportunitats. S’analitzaran les característiques demogràfiques, geogràfiques i econòmiques per a determinar les àrees de millora tant en recollida i comunicació com en transport, tractament i fiscalitat.

Fase 2. Establiment d’Objectius. Amb la vista posada a la normativa, es definiran metes i objectius clars, mesurables i realistes. S’establiran objectius quantificables per a la recollida, separació i valorització de residus, així com els referits a prevenció (reducció), reutilització i reciclatge d’acord amb els principis marcats per la llei.

Fase 3. (Re) Disseny dels Sistemes de Recollida. En primer lloc, s’avaluarà cada tipus de recollida. Ubicació de contenidors, disseny i capacitat d’aquests, freqüències i rutes de recollida i vehicles disponibles. Tot en funció de les característiques del territori objectiu (produccions, població i altres variables soci demogràfiques). Es dissenyaran o reestructuraran els serveis de recollida assegurant una cobertura adequada i evitant costos innecessaris.

Aquesta reestructuració implicarà l’elaboració d’un cronograma real per a l’abordatge dels canvis o noves inversions.

Fase 4. Comunicació a productors, educació i sensibilització. Paral·lelament a la fase 3 es fa imprescindible la redacció d’un pla paral·lel d’accions de comunicació dirigides als productors de residus, siguin habitatges, comerços, hostaleria, altres empreses o instal·lacions col·lectives com a residències, hospitals, centres escolars. Aquest objectiu haurà de ser fomentar la participació activa dels productors en la correcta separació en origen i dipòsit i avançar en la corresponsabilitat del productor en relació a la gestió dels seus residus.

Aquest pla d’acció ha de contemplar accions periòdiques de reforç i manteniment de la participació i la corresponsabilitat.

Fase 5. Temporització, Implementació i Monitoratge. El pla ha de marcar un cronograma a llarg termini i la segmentació a curt termini de l’execució de les accions planificades. Entre elles, la implementació de les millores i canvis en els sistemes de recollida.

S’establiran criteris per a mesurar els progressos, supervisar, avaluar i ajustar les estratègies segons sigui necessari. Es tracta de garantir el compliment dels objectius marcats.

Fase 6. Avaluació Contínua. El pla ha de revisar-se periòdicament per a permetre l’adaptació a noves normatives i/o circumstàncies.


La gestió efectiva dels residus municipals és un desafiament que requereix no sols voluntat, sinó també una planificació estratègica sòlida. Entenem que fer el primer pas pot semblar aclaparador; no obstant això, la clau radica a dissenyar una ruta clara cap a l’acció. Reconeixem la reticència que pot sorgir, donat l’esforç i el temps que implica. Però és essencial superar aquestes barreres. La falta de coordinació pot resultar en una pèrdua significativa de diners públics i oportunitats d’inversió.

Davant les exigències de la normativa i la necessitat de complir amb els objectius marcats per la UE, la gestió de residus municipals està en un moment crucial. Mitjançant un enfocament estratègic que inclogui un diagnòstic precís, un pla d’acció integral que contempli la fiscalitat i una implementació efectiva, podem i hem d’avançar cap a gestió integral de residus municipals més circular, sostenible i eficient.  

Com pot ajudar Anthesis?

Des de Anthesis també volem aportar i sumar, posant al servei de les entitats locals més de 40 anys d’experiència en la gestió de residus municipals a través d’un equip expert en plans de gestió, nous sistemes de recollida, dimensionament i càlcul de taxes, fiscalitat, pagament per generació i canvis de conductes ciutadanes. 

La nostra vocació de contribuir a un planeta més sostenible ens porta a acompanyar i fer costat als equips tècnics municipals en la transformació dels seus municipis a models circulars.

1 9

Posa’t en contacte amb nosaltres i descobreix com podem ajudar-te a aconseguir els teus objectius de sostenibilitat.