Residus Municipals

Assessorem i acompanyem les entitats públiques, empreses de serveis municipals i SCRAPS en el compliment sostingut de la normativa legal en matèria de residus urbans i envers la prestació d'uns serveis eficients, innovadors i de qualitat.
digital

Consultoria tècnica

Aportem una visió 360º en la gestió dels residus, coneixement d’alt valor i programari digital de desenvolupament propi, facilitant la recollida i l’anàlisi de les dades. Les nostres estratègies integrals comprenen estudis tècnics de diagnòstic, avaluació, control del servei, identificació d’usuari i anàlisi i implementació de solucions eficients alhora que dissenyem, dirigim i coordinem plans de comunicació dirigits a la ciutadania, comerços, sector HORECA i grans productors amb èxit quantificat en relació amb la participació de productors i avenços cap a la coresponsabilitat ciutadana.

 • Disseny i optimització de plans regionals/locals de gestió i prevenció de residus. Dimensionat tècnic i econòmic
 • Diagnòstic de serveis, estudis de viabilitat, alternatives de recollida, acompanyament en presa de decisions, plans dacció i millora
 • Estudis per a la implantació de recollida porta a porta
  Estudis i actualització de costos i taxes. pagament per generació
  Assistència per a actualització de contractes vigents, elaboració de plecs, servei de coresponsabilització ciutadana
  Assistències tècniques a empreses concessionàries
  Organització de jornades tècniques/esdeveniments/tallers/cursos

Campanyes de conscienciació social i proximitat

Podem ajudar a impulsar canvis de comportament mitjançant campanyes de conscienciació dirigides tant a la ciutadania com a altres grups d’interès a organitzacions públiques i privades.

La comunicació directa i eficaç és clau per generar canvis i fomentar la corresponsabilitat social. Aportem solucions creatives, fresques, efectives i adaptades a la realitat de cada territori amb un equip expert de persones i un conjunt d’accions de comunicació. Utilitzem estratègies basades en la ciència del comportament per crear campanyes significatives recolzades per eines digitals que permeten recopilar dades i mesurar-ne l’impacte.

 • Estratègia de campanya,
 • Desenvolupament del concepte,
 • Execució creativa (redacció, disseny, vídeo, fotografia)
 • Gestió integral de campanyes (llançament, suport a la gestió de canals, anàlisi de resultats, etc.)
 • Selecció, formació i gestió dequips informadors.
 • Gestió integral de campanyes (llançament, suport a la gestió de canals, anàlisi de resultats, etc.)
 • Selecció, formació i gestió dequips informadors.

 

gettyimages 1425461534

Innovació tecnològica en la gestió de residus

Apliquem el programari especialitzat Link per obtenir una realitat digital del servei, registrant exactament els serveis que s’han prestat a la ciutat. Això permet, no sols poder aplicar un sistema de pagament just per l’empresa contractista, sinó també analitzar les dades, i poder optimitzar els serveis en funció de les prioritats del moment, tenint indicadors de qualitat de l’espai públic, permet ajustar les dades a les necessitats reals de serveis d’aigua reduint-ne l’ús amb les freqüències i les zones estrictament necessàries. En resum, l’analítica de les dades permet incloure variables d‟entorn per donar suport a la replanificació dels serveis.

A més, treballem amb aplicacions informàtiques especialitzades orientades a generar corresponsabilitat i consciència sostenible entre la ciutadania.