Residus Municipals

Assessorem i acompanyem les entitats públiques, empreses de serveis municipals i SCRAPS en el compliment sostingut de la normativa legal en matèria de residus urbans i envers la prestació d'uns serveis eficients, innovadors i de qualitat.
digital

Consultoria tècnica

Aportem una visió 360º en la gestió dels residus, coneixement d’alt valor i programari digital de desenvolupament propi, facilitant la recollida i l’anàlisi de les dades. Les nostres estratègies integrals comprenen estudis tècnics de diagnòstic, avaluació, control del servei, identificació d’usuari i anàlisi i implementació de solucions eficients alhora que dissenyem, dirigim i coordinem plans de comunicació dirigits a la ciutadania, comerços, sector HORECA i grans productors amb èxit quantificat en relació amb la participació de productors i avenços cap a la coresponsabilitat ciutadana.

 • Disseny i optimització de plans regionals/locals de gestió i prevenció de residus. Dimensionat tècnic i econòmic
 • Diagnòstic de serveis, estudis de viabilitat, alternatives de recollida, acompanyament en presa de decisions, plans dacció i millora
 • Estudis per a la implantació de recollida porta a porta
  Estudis i actualització de costos i taxes. pagament per generació
  Assistència per a actualització de contractes vigents, elaboració de plecs, servei de coresponsabilització ciutadana
  Assistències tècniques a empreses concessionàries
  Organització de jornades tècniques/esdeveniments/tallers/cursos

Campanyes de conscienciació social i proximitat

Podem ajudar a impulsar canvis de comportament mitjançant campanyes de conscienciació dirigides tant a la ciutadania com a altres grups d’interès a organitzacions públiques i privades.

La comunicació directa i eficaç és clau per generar canvis i fomentar la corresponsabilitat social. Aportem solucions creatives, fresques, efectives i adaptades a la realitat de cada territori amb un equip expert de persones i un conjunt d’accions de comunicació. Utilitzem estratègies basades en la ciència del comportament per crear campanyes significatives recolzades per eines digitals que permeten recopilar dades i mesurar-ne l’impacte.

 • Estratègia de campanya,
 • Desenvolupament del concepte,
 • Execució creativa (redacció, disseny, vídeo, fotografia)
 • Gestió integral de campanyes (llançament, suport a la gestió de canals, anàlisi de resultats, etc.)
 • Selecció, formació i gestió dequips informadors.
 • Gestió integral de campanyes (llançament, suport a la gestió de canals, anàlisi de resultats, etc.)
 • Selecció, formació i gestió dequips informadors.

 

Aporta: Transforma la gestió dels serveis urbans de recollida i neteja

Aporta és una solució integral que permet que les entitats públiques transformin la gestió dels seus serveis urbans de recollida de residus i neteja viària, a través de consultoria d’alt valor i eines digitals. 

Aporta ofereix tres serveis:

Aporta Transparència: Control per a optimitzar i donar transparència als serveis de recollida de residus i neteja. 

 Aporta Qualitat: Garantir la Qualitat dels serveis de recollida de residus i neteja viària.  

Aporta Ciutadania: Fomentar la corresponsabilitat ciutadana mitjançant la gestió justa i responsable.

Amb Aporta es poden gestionar els serveis de recollida i neteja amb transparència i eficiència, controlar la qualitat, implantar una taxa justa i disposar d’un canal de comunicació bidireccional amb la ciutadania. Els equips gestors compten amb el millor acompanyament i tecnologia per a transformar la gestió dels seus serveis de recollida i neteja.

La tecnologia d’Aporta és: Plataforma Digital Aporta