L'eficiència en la gestió dels residus municipals: un pilar clau per a l'economia circular

eficiencia residuos municipales hero

Avui dia, i des de la publicació de la Llei 7/2022 de residus, un dels majors i més urgents reptes que municipis de tot el país han d’afrontar és la gestió de residus, on la necessitat d’eficiència i sostenibilitat es torna cada vegada més apressant. Els serveis de recollida de residus i neteja viària són vitals per a les entitats que treballen a nivell local. És una de les polítiques municipals que més afecten la ciutadania i, en general, representen la major part del pressupost municipal. Per això, el seu seguiment, control i optimització resulten fonamentals. 

Des de la recol·lecció fins al tractament, la gestió de residus exigeix solucions innovadores que no sols abordin els problemes actuals, sinó que també estableixin les bases per a un futur més net i sostenible. 

Aconseguir l’eficiència dels serveis de recollida de residus i neteja urbana i la seva qualitat és un desafiament clau, tant per als gestors públics com per les persones regidores i equips tècnics municipals. I relacionar-nos amb la ciudanía per a buscar la responsabilitat compartida, resulta fonamental per a aconseguir els objectius marcats en la Llei.  És en aquest context que neix Aporta, una proposta de servei digital de Anthesis per al canvi definitiu en els serveis públics de recollida i neteja, a través de tres línies de servei.

link platform

APORTA eficiència

Mitjançant el nostre coneixement expert, la digitalització dels serveis i l’anàlisi de les dades d’execució permetem a les administracions optimitzar la despesa pública, facilitar la gestió d’incidències i tenir un veritable control del que està succeint en els seus serveis de recollida de residus i neteja viària.  

Això no només permet aplicar un sistema de pagament just per a l’empresa contractista, sinó tenir accés a les dades reals del servei i disposar informes de seguiment visuals i intuïtius.

APORTA qualitat

Un altre repte per als ajuntaments és garantir la qualitat dels serveis prestats. Amb Aporta definim uns indicadors de qualitat de l’espai públic, planifiquem el treball de l’equip d’inspecció, donem suport per a la recollida de dades en carrer i analitzem tot l’univers de dades facilitant informes de seguiment fàcils d’interpretar per a la presa de decisions.

APORTA ciutadania

Aporta no només simplifica la gestió municipal dels residus, sinó que també facilita la comunicació bidireccional entre usuaris i ajuntaments per a informar sobre els serveis, tramitar sol·licituds per part de la ciutadania i comerciants i sensibilitzar sobre el correcte dipòsit i separació dels residus. 

A més, ens permet identificar a l’usuari, en cas que l’ajuntament hagi optat pel pagament per generació, facilitant a totes dues parts la quantia de la taxa en funció de les seves aportacions (bé a través de contenidors tancats, porta a porta o punts nets).

T’interessa Aporta si des de la teva entitat pública voleu…

  • Centralitzar tota la informació dels serveis de recollida i neteja i tenir fàcil accés per a conèixer exactament el servei prestat (i no sols el planificat). 
  • Gestionar des de la transparència 
  • Pagar el realment executat en el servei externalitzat a tercers. 
  • Poder prendre decisions de gestió de manera senzilla, sobre la base de l’anàlisi de les dades reals de servei prestat. 
  • Controlar i garantir un servei executat de qualitat. 
  • Implantar en el pagament per generació ciutadana i comercial. 
  • Implicar i informar la ciutadania, establint un canal de comunicació bidireccional. 
  • Augmentar la percepció i satisfacció de la ciutadania davant a neteja de la seva ciutat.
1 9

Posa’t en contacte amb nosaltres i descobreix com podem ajudar-te a aconseguir els teus objectius de sostenibilitat.