S'aprova el nou Reglament d'Ecodisseny de Productes Sostenibles (ESPR) de la UE

La UE cap a una economia circular i més transparent

reglamento ecodiseno hero

Què és el nou Reglament d’Ecodisseny de Productes Sostenibles?

El 2009, la Unió Europea (UE) va adoptar per primera vegada la directiva sobre disseny ecològic (Directiva 2009/125/CE). Aquest reglament, encara en vigor avui dia, és un acte legislatiu que afecta només els productes relacionats amb l’energia, abastant 31 grups de productes (ex., electrodomèstics). Amb aquesta normativa s’ha millorat l’eficiència energètica de la indústria i s’han fomentat innovacions en matèria d’estalvi d’energia. S’estima que el 2021, a causa de les mesures de disseny ecològic, els consumidors de la UE es van estalviar 120.000 milions d’euros en despesa energètica.

La Comissió Europea (CE) va revisar l’actual Directiva i, el març del 2022, dins del marc del Pacte Verd Europeu, va proposar d’ampliar-la a tot tipus de productes, amb un nou Reglament d’Ecodisseny de Productes Sostenibles (conegut pel seu acrònim en anglès ESPR ). Finalment, ha estat el 23 d’abril passat, quan el Parlament Europeu ha aprovat el nou reglament ESPR, i s’espera que entri en vigor el juny/juliol d’aquest any.

El Reglament d’Ecodisseny estableix un marc per establir requisits de disseny ecològic per a grups de productes específics per millorar-ne la circularitat, el rendiment energètic i altres aspectes de sostenibilitat ambiental. S’adreça a totes les categories de béns físics comercialitzats al mercat de la UE, excepte els aliments, pinsos i medicaments.

El Passaport Digital de Producte

Amb el nou Reglament d’Ecodisseny de Productes Sostenibles, la CE proposa el Passaport Digital de Producte (DPP, acrònim en anglès) com a eina clau per aconseguir una economia circular i per crear transparència. En concret, el DPP serà un registre electrònic que compartirà informació detallada sobre el producte i la sostenibilitat mediambiental al llarg de tot el cicle de vida.

El DPP podrà incloure la informació següent:

 • La petjada de carboni i mediambiental d’un producte
 • Substàncies preocupants en un producte
 • Contingut reciclat en un producte
 • Devolució o eliminació dun producte
 • Instruccions d’instal·lació, ús, manteniment i reparació d’un producte
 • Instruccions de desmuntatge, reciclatge o eliminació d’un producte per a instal·lacions de tractament

El DPP serà una eina clau per a la gestió i traçabilitat dels béns, i permetrà tant als consumidors com a les empreses poder prendre decisions de compra amb coneixement de causa. La CE és el primer a implementar un DPP obligatori en diferents sectors i productes, i s’espera que el DPP afecti la majoria de companyies els propers anys. De moment, la CE ja ha especificat vuit indústries prioritàries: electrònica, vehicles, tèxtils, plàstics, construcció i edificació, mobles i productes químics.

Amb l’aprovació del Reglament d’Ecodisseny de Productes Sostenibles (ESPR) de la UE, s’espera que la seva implementació comenci per als primers grups de productes el 2026/7. A més, el DPP tindrà un impacte internacional perquè afectarà també productes importats al mercat europeu, així com components o productes intermediaris. Per tant, s’espera que afecti les cadenes de subministrament globals, obligant proveïdors i productors fora de la UE recol·lectar i informar dades per al DPP.

el reglament d'ecodisseny de productes sostenibles afectarà tota la cadena de subministrament.

Destrucció de productes de consum

Encara que la proposta no prohibeix actualment la destrucció de béns no venuts, introdueix importants requisits de transparència per a aquests béns a tota la cadena de valor i aplana el camí perquè futurs actes delegats prohibeixin aquesta destrucció. El reglament d’ecodisseny estableix que tot operador econòmic que rebutgi productes de consum no venuts haurà de divulgar en un lloc web de lliure accés el nombre de productes de consum no venuts rebutjats a l’any, el motiu pel qual es rebutgen els productes i el nombre de productes rebutjats lliurats per a la seva remanufacturació, reciclatge i preparació per a la reutilització.

Els actes delegats

Actualment, s’estan esperant que els actes delegats per grup de productes impliquin requisits de desenvolupament i disseny ecològic per fomentar encara més la circularitat. A més, la CE disposarà d’un termini inicial de 6 anys (fins al 2030) per publicar els actes delegats, amb terminis més breus per a les disposicions relatives a la prohibició de destrucció de béns no venuts i l’adopció dels actes que en regularan la introducció del passaport digital de productes. Aquests actes entraran en vigor tret que el Parlament Europeu o el Consell Europeu expressin objeccions en un termini de 3 mesos a partir de la seva notificació.

Quines implicacions tindrà el Reglament d’Ecodisseny a la meva empresa? 

La millor manera de preparar-se per als canvis del Reglament d’Ecodisseny de Productes Sostenibles (ESPR):

 • Seguir de prop l’evolució de la publicació dels actes delegats;
 • Considerar la possibilitat de contractar un especialista que l’ajudi a identificar-ne els riscos i les oportunitats; i
 • Realitzar avaluacions del cicle de vida de la cartera de productes,
 • Preparar-se per canviar la manera de fer, fabricar i comercialitzar els seus productes.
 • Preparar-se per canviar els processos existents de recopilació, gestió i transferència d’informació relacionada amb els productes dins de la vostra empresa i en tota la cadena de subministrament.

Si bé l’ESPR ens acostarà una mica més a fer dels productes sostenibles la norma a escala europea, la realitat del que això significarà a la pràctica vindrà determinada pels posteriors actes delegats i la seva aplicació. Tot i això, és clar que l’ESPR tindrà un impacte significatiu en la manera com es dissenyaran i gestionaran els productes en el futur. Per garantir el compliment dels requisits de la normativa, les empreses han de plantejar-se com començar a preparar-se i adoptar els canvis.

Com pot ajudar Anthesis?

Anthesis pot ajudar les organitzacions a: 

 • Comprendre el reglament proposat i les possibles repercussions per a cada empresa.
 • Desenvolupar i aplicar un programa de disseny per a la sostenibilitat que ajudi l’organització a anticipar-se al reglament ESPR proposat i altres factors.
 • Dur a terme un Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) per comprendre els impactes existents de la cartera de productes.
 • Desenvolupar estratègies per reduir els impactes de la cartera de productes de l’organització i complir els requisits normatius corporatius i els objectius empresarials.
 • Servir d’enllaç amb les organitzacions del sector i mediar amb els organismes reguladors durant el procés d’elaboració de polítiques.
 • Desenvolupar estratègies de minimització de residus i implantar models de negoci circulars a tota la seva cartera de productes i envasos.
1 10

Ponte en contacto con nosotros y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos de sostenibilidad.