Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility E-learning sobre sostenibilitat corporativa per a proveïdors d'empresa internacional de telecomunicacions - Anthesis Catalunya

E-learning sobre sostenibilitat corporativa per a proveïdors d’empresa internacional de telecomunicacions

6 març, 2022 | Cas d'Èxit,

Una empresa multinacional de telecomunicacions ha comptat amb Anthesis Lavola per a desenvolupar una capacitació en format e-learning dirigida als seus proveïdors, amb l’objectiu de transmetre els valors de la sostenibilitat i responsabilitat social corporativa a la seva cadena de valor.

Objectius

Els principals objectius del projecte han estat:

 • Transmetre als seus proveïdors la necessitat d’incorporar la sostenibilitat en les seves organitzacions.
 • Generar valor social a llarg termini.
 • Potenciar la millora de procediments i pràctiques sostenibles en la cadena de subministraments
 • Identificar i reportar quins proveïdors que havien completat la formació per a poder homologar-los internament.

El curs en línia té les següents particularitats:

 • Flexible: el curs es pot anar desenvolupant per parts al ritme de cada u. El Campus en línia guarda les activitats completades i permet continuar amb la formació en qualsevol moment.  
 • Responsiva: es pot accedir al curs des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet: ordinadors, mòbils i tauletes. 
 • Microlearning: es tracta de mòduls curts i activitats breus, permet aprofitar els temps morts com els espais abans d’una reunió i els desplaçaments en transport públic. 
 • Seguiment: s’envien correus electrònics de seguiment per notificar l’estat del curs i recordatoris. 
 • Accés personalitzat: cada proveïdor compta amb un nom d’usuari i contrasenya únics. 
 • Dinàmic: compta amb diverses activitats dinàmiques que promouen l’aprenentatge significatiu i la motivació de l’estudiant.

El Projecte

Anthesis Lavola ha dissenyat una capacitació accessible, autodidacta i àgil per a tots els seus proveïdors distribuïts en diferents països, en dos idiomes (castellà i anglès), i que s’implementa a través de la nostra pròpia plataforma d’aprenentatge digital flexible i intuïtiva.

La capacitació digital està estructurada en 7 mòduls d’aprenentatge, desenvolupats per professionals experts en cada temàtica, que engloben els diferents aspectes del codi de conducta de l’empresa en qüestió i els principis de sostenibilitat que s’esperen dels seus proveïdors. Els mòduls de la capacitació són:

 • Codi de conducta de proveïdors
 • Drets de la infantesa i pràctiques empresarials
 • Pràctiques laborals justes i drets humans
 • Protecció ambiental i sostenibilitat
 • Igualtat de gènere i diversitat
 • Seguretat i higiene
 • Bones pràctiques de protecció de dades i privacitat

La durada del curs és de 2 hores i 45 minuts aproximadament, estimant 20 minuts per a completar cada mòdul.

Seguint una mateixa estructura, tots els mòduls contenen un vídeo introductori, una activitat dinàmica amb continguts clau sobre la temàtica específica del mòdul i una activitat amb continguts personalitzats per a l’empresa sobre el seu codi de conducta i la seva relació amb l‘avaluació de Ecovadis. Després de les activitats, els proveïdors troben un resum del mòdul amb els key takeaways i recursos addicionals en format PDF descarregable. El mòdul finalitza amb un test de 10 preguntes per a avaluar els aprenentatges adquirits sobre el tema.

 

“La metodologia d’aprenentatge de la formació es fonamenta en l’aprenentatge autònom en línia mitjançant mòduls de microlearning, amb propostes breus i dinàmiques.”

 

Una vegada acabats tots els mòduls, els proveïdors fan una avaluació final, indispensable per a finalitzar la capacitació i rebre el certificat personalitzat corresponent. Aquest certificat, atorgat per Anthesis Lavola, es genera automàticament des de la plataforma i pot ser descarregat en format PDF des del campus.

La capacitació ja compta amb més de 500 llicències d’usuaris, els qui han valorat el curs amb una puntuació de 4.5/5 en l’enquesta final.

Des del nostre servei de backoffice s’ofereix assistència als proveïdors i es lliura al client un informe semestral amb informes i mètriques obtingudes des del campus.