Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Els clients ens confien el disseny de les seves estratègies d’educació per a la sostenibilitat - Anthesis Catalunya

Els clients ens confien el disseny de les seves estratègies d’educació per a la sostenibilitat

15 març, 2022 | Lavola Educa,

Des de l’equip de consultoria educativa d’Anthesis Lavola elaborem estratègies i plans directors pels nostres clients per ajudar-los a desenvolupar i fer créixer els seus projectes educatius. Recentment, hem portat a terme diferents estudis estratègics que ajuden a implementar programes i activitats d’educació per la sostenibilitat en diferents indrets del territori espanyol.

Totes les organitzacions són susceptibles de disposar d’una proposta educativa vinculada a la sostenibilitat, però al llarg del 2021, dues de les estratègies elaborades han estat encàrrec de dues entitats de tractament de residus d’un municipi. Ambdues entitats volien incrementar el seu impacte en la societat a través de l’educació, oferint propostes de qualitat i alineades amb els seus objectius i missió. D’aquesta manera, l’equip d’Anthesis Lavola els ha acompanyat per tal de dissenyar la proposta estratègica que més s’avingui a la seva realitat i situació actual, ja que les dues es trobaven en situacions diferents en relació amb l’educació per sostenibilitat.  

En el cas de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), que dona servei a València i la seva àrea metropolitana, es volia iniciar un ambiciós programa educatiu, perquè fins al moment eren molt poques les accions que realitzaven en matèria d’educació i sensibilització. Així doncs, l’equip de consultoria educativa ha dissenyat i elaborat el seu nou Pla d’Educació Ambiental, el qual tindrà una aplicació en els 45 municipis que formem part de l’entitat (ciutat de València, la comarca de l’Horta Nord i la comarca l’Horta Sud). Per portar a terme el projecte, s’han analitzat les potencialitats i els recursos per l’educació ambiental d’EMTRE, s’han establert línies estratègiques i un pla d’acció per quatre anys. També s’han identificat els destinataris dels àmbits d’actuació i s’ha organitzat i definit una oferta d’educació ambiental adaptada a la realitat local.  D’aquesta manera l’entitat disposa per primera vegada d’un document estratègic per orientar les futures accions educatives 

La participació en aquests projectes mostra la confiança que tenen els clients en la nostra visió estratègia sobre el sector de l’educació per la sostenibilitat, tant si per començar de nou en nou, com per replantejar o actualitzar programes ja existents i  alhora posa en valor el compromís de l’equip d’educació d’Anthesis Lavola per acompanyar projectes educatius viables i de qualitat que puguin aportar recursos per actuar a favor d’un model sostenible. 

Per altra banda, el Consorci per a la Gestió dels Residus Sòlids a Astúries (COGERSA) fa més de 15 anys que té programes molt consolidats, com per exemple de la Xarxa d’escoles pel Reciclatge a centres educatius, la Setmana Europea de Prevenció de Residus o el compostatge domèstic, però es planteja tenir un programa 2021-2024 que incorpori noves temàtiques i línies d’actuació per afrontar els reptes futurs en l’àmbit de l’economia circular. L’equip de consultoria educativa ha elaborat un document estratègic titulat ‘Senda Circular, PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DE COGERSA 2021-2025’; partint d’una anàlisi de totes les activitats que ja realitzava l’entitat, i d’una diagnosi de la situació actual al Principat, s’ha fet la conceptualització buscant nous formats i manera per innovar en un programa d’educació ambiental que ja té un llarg recorregut. També s’ha dut a terme el disseny d’una proposta gràfica per al programa educatiu, treballada conjuntament amb l’equip de disseny d’Anthesis Lavola.  

A part d’aquestes entitats de tractament de residus, també s’ha redactat un pla director de governança ambiental i de sensibilització ciutadana per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a través del suport de la Diputació de Barcelona, per tal d’actualitzar l’anterior estratègia d’acord amb les necessitats d’aquesta dècada decisiva. L’equip de consultoria ha elaborat un document marc que inclou diferents aspectes: per una banda, ordena el conjunt d’actuacions fetes fins al moment, per altra, defineix les principals línies d’actuació en l’horitzó 2030 i, finalment, planteja una estratègia comunicativa per arribar a la ciutadania, tenint en compte tots els col·lectius. Per tal de conceptualitzar el document, s’han portat a terme dues sessions de participació amb l’objectiu de cocrear els objectius i accions conjuntament amb persones residents a Sant Boi, per tal d’afavorir la governança ciutadana en temes de sostenibilitat.   

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.