Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility La gestió de la fracció orgànica dels residus. Una obligació inajornable. - Anthesis Catalunya

La gestió de la fracció orgànica dels residus. Una obligació inajornable.

6 juliol, 2022 | Notícies,

Amb la intenció de guiar les entitats locals que s’inicien en la recuperació de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), el mes de maig passat, des d’Anthesis Lavola, vam celebrar el webinar titulat La recollida selectiva de la fracció orgànica: reptes i estratègies.

Accedeix a la gravació del webinar

 

La nova Llei de Residus ja és una realitat. La transposició de les Directives (UE) 2018/851 sobre residus i la 2019/904 relativa als plàstics; obliga productores, gestores i entitats locals a posar en marxa les mesures necessàries per aconseguir els objectius de reducció, reutilització i reciclatge que aquesta nova normativa imposa.

Aquesta llei té com a finalitat  preservar els nostres recursos naturals, a protegir el medi ambient i la salut humana i, en definitiva, a marcar les pautes de gestió que com a país ens permeti avançar cap a una economia circular i baixa en carboni.

Però aquesta transició no serà fàcil, Espanya no ha fet els deures. Les dades informen que hi ha molta feina per fer. La bona notícia és que comptem amb fons europeus que permetran, entre altres coses, abordar la construcció o modernització de noves infraestructures, l’abordatge de les noves recollides selectives i el finançament de campanyes de sensibilització eficients.

Si aterrem i mirem la composició dels nostres residus domèstics, la conclusió és clara. Cal apostar clarament per l’economia circular reduint la generació i implantant sistemes eficaços per a la recuperació i el reciclatge efectiu dels residus orgànics. Representen al voltant del 42% (PEMAR 19/22), I sense aconseguir-ne l’aprofitament tot esforç serà en va.

Conscients d’aquesta situació, amb la intenció de  guiar les entitats locals que s’inicien en la recuperació de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), el mes de maig passat, des d’Anthesis Lavola, vam celebrar el webinar titulat LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA: REPTES I ESTRATÈGIES.

Tot seguit, fem un repàs de tot el que es va debatre.

 

Susana Casanovas, responsable de consultoria de la solució de residus, ens va fer un breu recorregut per les novetats de la nova llei de residus. Més enllà dels objectius de reducció, recuperació i reciclatge que marca aquesta nova normativa, ens va mostrar amb detall aquells instruments administratius i econòmics de què es dota les entitats locals per aconseguir-los. Eines com l’actualització de les ordenances i les taxes municipals que reflecteixin la realitat dels costos de gestió, l’elaboració de plans estratègics de prevenció de residus, la redacció de Plans Municipals d’Economia Circular o la modificació dels contractes de serveis amb alguns dels elements analitzats en la intervenció.

Va continuar Montse Masanas, mànager de residus a Anthesis Lavola, que ens va aportar interessants qüestions sobre com abordar la recollida selectiva de la fracció orgànica. El primer savi consell: “Estudia la teva orgànica”; el segon: “no hi ha solucions universals”. Des d’aquest paradigma de preguntes a què s’ha d’enfrontar el gestor de residus, ens va posar sobre la taula les variables més importants a les quals atendre abans de decidir el millor sistema per a un territori. Va afirmar que tant el 5è contenidor, com el sistema PaP o el compostatge descentralitzat, ens són opcions excloents. Afirma que poden conviure a una mateixa ciutat o territori. Ens va alertar també de la necessitat d’implantar prèviament una estratègia de prevenció de malbaratament alimentari que ens ajudi a assolir els objectius marcats per la llei.

Avançant en la seva exposició, ja centrada en la implantació del sistema de recollida de la FORM amb el 5è contenidor, va recórrer totes i cada de les variables a considerar i les seves interaccions. Algunes dominades ja per la comunitat professional, altres de noves i complexes: tancat o obert? Amb clau o targeta? Només el d’orgànica o també el de la resta? Sí que ens va assenyalar una constant, el percentatge d’impropis no varia, ve marcat per llei en un 20%.

Finalment, va exposar diversos models d’identificació d’usuaris; aconsella implantar sistemes que ens permetin avançar cap a sistemes de cobrament per generació, sistemes que ens permetin mantenir i actualitzar de manera permanent la nostra base de dades. Segons Masanas, és el futur, cap a on ens dirigeix la política de la UE en matèria d’economia circular.

 

La quarta proposta va venir de la mà de Daniel García, tècnic assessor per a BASICA, s.a.u. Daniel ens va presentar el projecte pilot per a la implantació del sistema de recollida porta a porta que des del 2019 es duu a terme a la Serra de Cadis. A la seva exposició va recórrer cadascuna de les 12 raons per les quals afirma que aquest sistema de recollida selectiva ha de ser, a hores d’ara, una alternativa real. Va oferir resultats molt positius, tant de participació com d’índexs de recuperació de les diferents fraccions i el balanç econòmic. Va concloure la presentació amb un consell final: Comunicació i gestió han d’anar unides.

Va tancar aquest primer bloc de ponències, Jesús Diz, president d’ANEPMA (Associació Nacional d’Empreses Públiques de Medi Ambient), que va defensar com a tècnic expert la idoneïtat d’implantar sistemes de compostatge descentralitzat. Jesús, amb més de 30 anys d’experiència com a director tècnic de SADECO (Empresa Municipal de Sanejament de Còrdova), va comparar el sistema tradicional de compostatge centralitzat a grans plantes amb els innombrables avantatges de l’individual i el comunitari. Després de recordar-nos que les entitats locals gaudeixen avui d’instruments financers i una línia exclusiva de finançament des dels fons de recuperació Next Generation, va exposar diverses experiències d’èxit que avui són una realitat al territori espanyol.

En resum, aquest primer bloc temàtic va evidenciar la necessitat d’abordar de manera inajornable la recuperació de la fracció orgànica dels residus municipals i la possibilitat de convivència de diversos sistemes en un mateix territori.

A Anthesis Lavola comptem amb un equip de persones expertes a acompanyar les entitats locals i institucions públiques i privades en el seu camí cap a l’assoliment dels objectius que marca la legislació vigent en matèria de residus, la nostra llarga experiència, els nostres clients i casos d’èxit ens avalen.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ANÀLISI DE SERVEIS I INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE RESIDUS I RECICLATGE

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.