La llúdriga retorna al riu Llobregat

L’última vegada que es van trobar rastres d’aquest mamífer va ser aigües amunt, el febrer del 2020, a la zona de Castellbisbal.

llúdriga traient el cap sobre l'aigua

Una càmera nocturna ha captat una llúdriga al tram baix del riu Llobregat

L’AMB amb la col·laboració d’Anthesis Lavola ha captat imatges nocturnes d’una llúdriga durant els treballs d’anàlisi de la connectivitat ecològica que està fent a la vall baixa del riu Llobregat. Aquest projecte pretén analitzar les condicions de connectivitat ecològica del tram baix del riu, un entorn molt tensionat per l’acció antròpica i on és indispensable preveure accions per millorar-ne la connectivitat i la biodiversitat.  

L’equip de Ciutat i Territori treballa, des de novembre del 2020, en el projecte, que ha inclòs la identificació de zones clau per a la connectivitat a la zona i la realització de tres campanyes de seguiment de l’activitat de la fauna en aquestes. Al llarg d’aquesta feina s’ha identificat i analitzat els passos de fauna en les zones més fragmentades i també s’han localitzat els hàbitats més favorables per mantenir la connectivitat en una zona molt alterada per l’activitat econòmica i la pressió urbanística. 

llúdriga fotografiada al llobregat.

El fet que enguany s’hagi visualitzat aquest mamífer quilòmetres avall demostra que el riu Llobregat manté connectivitat ecològica al llarg del seu eix, és a dir, que funciona com un corredor que utilitzen les espècies per moure’s en un territori molt fragmentat per diferents infraestructures (AP-7, A-2, xarxa ferroviària…) i per una forta antropització. El repte principal del present estudi és que la zona permeti una connectivitat capil·lar també d’est a oest, de manera transversal al riu i reduint l’aïllament d’espais d’interès com Collserola.  

Al llarg de la tardor es treballarà en la definició de propostes de millora dels espais i els passos de fauna per augmentar la permeabilitat del Baix Llobregat per a la fauna i que pugui contenir els hàbitats que afavoreixi la connectivitat ecològica.   

L’aparició de llúdrigues, una espècie protegida a Catalunya, també es considera un bon indicador de la qualitat ambiental dels sistemes fluvials. En aquest sentit, el fet que se n’hagin detectat a diferents punts dels rius Besòs i Llobregat és una molt bona notícia per a la infraestructura verda de l’àrea metropolitana.