Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aleix Marcelino - Anthesis Catalunya

Aleix Marcelino

Consultor Sènior de Net Zero

L’Aleix és diplomat en Enginyeria Tècnica Agrícola, llicenciat en Ciències Ambientals i amb un Màster Oficial d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, compta amb experiència des del 2016 en el sector de la gestió energètica per empreses privades de diferents sectors com també per a l’administració pública. A més, és Tècnic acreditat en GMAO (Sistemes de Gestió del Manteniment en instal·lacions Industrials i Edificis).

Ha participat en projectes d’auditories energètiques i d’enllumenat públic, en Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima, en plans d’estalvi energètic i plans de manteniment d’instal·lacions esportives municipals, ha realitzat certificacions energètiques i ha calculat petjades de carboni.