Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Se celebra una jornada sobre el Valor Social Integrat al Prat de Llobregat - Anthesis Catalunya

Se celebra una jornada sobre el Valor Social Integrat al Prat de Llobregat

24 maig, 2022 | Notícies,

El passat divendres 13 de maig, Anthesis Lavola va participar en l’esdeveniment: “Vols saber el valor social del Prat? Et convidem a conèixer resultats” al Centre de Promoció Social del Prat de Llobregat emmarcat en les activitats de “Maig Cooperatiu”.

La jornada va tenir l’objectiu de compartir els resultats del càlcul del Valor Social Integrat (VSI) de l’any 2020 de 12 organitzacions de l’economia social i cooperativa del Prat. La jornada es va iniciar amb la presentació de l’esdeveniment per part del tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat, Juan Carlos Moreno. Per part seva, Silvia Ayuso, directora Acadèmica de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF va presentar la metodologia de càlcul del Valor Social Integrat (VSI) i els resultats preliminars del càlcul. Seguidament, es va realitzar una sessió de 3 taules rodones liderades per Silvia Ayuso, Rubén Bagüés, Cofundador d’Heres Social Consultoria i Gerard Romero, Consultor de Sostenibilitat d’Anthesis Lavola.

En les taules rodones es va tractar:

  1. ​​El VSI com a eina al servei de les organitzacions i els seus grups d’interès.
  2. VSI a l’any de la pandèmia per Covid-19. 
  3. Integració del VSI a l’estratègia de les organitzacions.

A les taules van participar els següents responsables de les organitzacions: Ruben Pérez Cap de Qualitat, Planificació i Processos de Fundesplai; Julio Álvarez, cap d’Administració de Cooperativa Obrera d’Habitatges; Maria del Carmen Olaya, directora general de Saó Prat Associació i Empresa d’Inserció: Oscar Hinarejos, tècnic encarregat de VSI de Som Conexión SCCL; Imma Perez, cap de Personal a la Fundació Rubricatus; Jaume Marques, tècnic de programes d’economia social a la Fundació Cassià Just; Raquel Diaz, Responsable de Projectes a la Fundació Espigoladors; Dámaris Morte, Gerent a CPS Francesc Palau; Mireia González, tècnica encarregada de VSI a GATS; Carla Fernandez, tècnica encarregada de VSI a la Fundació Esperanzah; i Ferran Cussó, tresorer d’Uikú Coworking. Cooperativa Agrícola del Prat s’ha incorporat al càlcul aquest any, però no va participar de les taules.

El resultat econòmic no és l’única variable que determina el valor d’una empresa. El Valor Social Integrat és el lloc comú on es creuen la visió de les empreses de caire mercantil i la de les empreses de l’economia social que, en major o menor mesura busquen generar un impacte positiu en la societat i per als seus grups d’interès.

 

El càlcul del VSI (Valor social integrat) permet expressar en termes monetaris (euros, dòlars o altres) el valor que una organització té per a la societat, integrant els resultats econòmics i els socials en un únic concepte. Aquesta metodologia aporta una visió multidimensional o “multistakeholder” (Ayuso et al 2020) i utilitza per comunicar un concepte comprès i compartit per una gran majoria de grups d’interès: el valor dels diners com a eina per mesurar el progrés i l’evolució de les societats actuals.

Això vol dir que el valor monetari total es presenta com la suma de la comptabilitat economicofinancera tradicional (salaris, impostos, valor retingut per l’organització, i d’altres) més la comptabilitat social. Aquesta comptabilitat social està definida pel conjunt de percepcions dels grups d’interès a través d’indicadors assignats segons preu de mercat. La monetització d’aquest valor fa possible integrar l’impacte econòmic total de l’organització, captant les variables de valor intangibles (com per exemple el valor de dur a terme la inclusió laboral de persones amb discapacitat).

 

“El VSI ens dona informació qualitativa en un idioma comú (€).”

Per què això és important? Una de les raons és que tenint en compte diferents estudis (Galbraith,2016; Piketty, 2015, 2017), que han destacat la creixent desigualtat generada per l’actual sistema econòmic dominant, juntament amb la tendència general de creixent desconfiança del públic en aquest sistema (Baròmetre de confiança d’Edelman 2020), la metodologia del VSI és una eina que permet a les organitzacions informar de manera transparent i innovadora els seus grups d’interès sobre el valor que aquestes aporten de manera senzilla i comprensible.

“L’eina ens obliga a sistematitzar la recollida de dades, que altrament potser es perdrien.”

Això permet als grups d’interès prendre decisions millors respecte a aquestes organitzacions i, a més, i igual d’important, pot proveir a les organitzacions informació rellevant sobre els seus impactes (generació de valor social), donant-los un avantatge competitiu de cara a legitimar-se davant la societat en què actuen i multiplicar-ne els impactes positius i/o minimitzar-ne els impactes negatius.

“El VSI permet captar valor que amb la comptabilitat tradicional no es tindria en compte o que fins i tot es valoraria en negatiu.”

Les entitats de l’economia social i solidària del Prat del Llobregat que han participat en el càlcul del VSI del 2020 han disposat d’informació que els permet confirmar com el desenvolupament de la seva activitat ha continuat aportant valor, l’any més dur de la crisi sanitària causat per la Covid-19, cap als diferents grups d’interès, que, en molts casos, són col·lectius vulnerables (Persones de la tercera edat, persones amb discapacitat, entre d’altres).

Com et pot ajudar Anthesis Lavola?

A Anthesis Lavola mesurem el valor social de les organitzacions gràcies a aquesta metodologia innovadora que identifica, quantifica i monetitza el valor social que generen cap al conjunt dels seus grups d’interès. Podem donar assistència a qualsevol tipus d’organització que tingui interès a mesurar quin és el seu impacte social, i aconseguir informació qualitativa, però també quantitativa, que permet comunicar el valor del seu impacte en un idioma comú, el valor monetari.

Concretament, el resultat del càlcul del VSI 2020 ha permès observar que, malgrat l’impacte econòmic causat per l’impacte de la pandèmia, que ha afectat la majoria de les entitats, amb la disminució consegüent de la facturació (valor social de mercat) pel fre de les seves activitats, les organitzacions han augmentat de manera general el valor social de no mercat (el valor comptabilitzat a través dels indicadors que calculen les variables de valor intangibles com la inclusió laboral de persones amb discapacitat abans esmentada). Això és degut, sobretot, al fet que les entitats han reaccionat a la pandèmia generant nous serveis o variants dels serveis anteriors que ja oferien, adaptant-se a la conjuntura en els diferents estats d’alarma, amb uns serveis amb alt valor social que van contribuir a pal·liar les grans dificultats de les famílies de la comunitat local del Prat.

“És una eina de millora contínua dels nostres impactes.”

L’evolució del valor de mercat i el valor de no mercat observat en el càlcul del VSI del 2020 posa en relleu l’efectivitat de la metodologia de càlcul VSI per captar aquest valor intangible que generen les organitzacions, ja que, tenint de referència la comptabilitat tradicional, només s’hauria captat el descens a la facturació l’any 2020 i es tindria la percepció que la seva aportació de valor hauria disminuït.

La visió de l’Ajuntament del Prat de sistematitzar el càlcul del VSI de les entitats de l’ESS de la ciutat i analitzar-ne els resultats anualment, promou, per tant, visibilitzar el valor real que generen les entitats i empreses de la ciutat, dotant d’eines útils per a la presa informada de decisions a aquestes i també a la ciutadania.

“Malgrat que la metodologia té alguns reptes per afrontar, el VSI és una eina que aporta informació rellevant a les entitats i als seus grups d’interès, els apropa i els dona veu, i ajuda a posar en relleu l’impacte social de les organitzacions a un idioma comú, el valor monetari.”