Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility S'obre una nova línia de subvencions per a empreses del sector cultural - Anthesis Catalunya

S’obre una nova línia de subvencions per a empreses del sector cultural

14 juny, 2022 | Notícies,

El període per presentar sol·licituds és del 17 de maig al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos.

 

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert una línia de subvencions per realitzar diagnosis ambientals d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital. Una diagnosi ambiental és un estudi genèric dels principals aspectes ambientals que afecten els processos i pràctiques de les empreses o dels seus projectes (consums d’aigua, d’energia, producció i gestió de residus, mobilitat, etc.), com a fase prèvia per poder fer plans de sostenibilitat ambiental o estudis de caràcter més específic per millorar la gestió ambiental i reduir la petjada de carboni.

Qui pot sol·licitar la subvenció?

La subvenció va dirigida a:

  • Empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital.
  • Entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Requisits

Per poder optar a les subvencions, s’han de complir els requisits següents:

  • La diagnosi ambiental ha de seguir el model establert per l’Institut Català de les Empreses Culturals. 
  • Una mateixa empresa o entitat pot presentar, per a una mateixa convocatòria, com a màxim dues sol·licituds.
  • La diagnosi ambiental s’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 14 d’octubre del mateix any.
  • Quan l’import de la consultoria iguali o superi els 15.000,00 euros, sense incloure l’IVA, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes d’empreses diferents amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei, tret que per les seves característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient que el presti o que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
  • L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar amb la sol·licitud, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i d’economia i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
  • La diagnosi ambiental l’ha d’elaborar una empresa de consultoria externa a l’empresa o entitat sol·licitant que tingui una solvència tècnica. 

A Anthesis Lavola som una empresa líder en serveis per a la sostenibilitat a Espanya i podem donar suport i assistència en la realització de la diagnosi ambiental. Tenim una àmplia experiència en realització de diagnòstics i estratègies de sostenibilitat i hem treballat amb diverses empreses del sector cultural per impulsar el seu rendiment sostenible. Si hi esteu interessats, no dubteu en contactar amb nosaltres per saber com us podem acompanyar en aquest procés.

MÉS INFORMACIÓ

 

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Seus

Oficines d'Anthesis Lavola
Espanya Andorra Colòmbia
Amèrica de Nord
Estats Units Canadà
Àsia-Pacífic
Filipines Xina
Amèrica Llatina
Brasil
Orient Mitjà
Emirats Àrabs Units
Àfrica
Sud-àfrica