Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility T'expliquem la legislació CSRD de la UE i com t'afectarà - Anthesis Catalunya

T’expliquem la legislació CSRD de la UE i com t’afectarà

10 novembre, 2022 | Reflexions,

Què ha passat?

El 10 de novembre del 2022, el Parlament Europeu va votar “SÍ” a la proposta de Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD). La legislació es va proposar l’abril del 2021 i es va arribar a un acord amb esmenes a l’estiu del 2022. S’espera que les empreses compleixin aquest projecte de llei, començant per les companyies més grans per a l’any fiscal del 2024, altres grans empreses per al 2025, i les petites i mitjanes empreses (PIMES) per a l’any 2026. El CSRD forma part d’un programa més ampli, l’European Green Deal, que fins ara ha suggerit altres legislacions com el Reglament de Taxonomia Europeu o el Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles.

La Directiva ajudarà que els informes de sostenibilitat s’acostin més als estàndards de fidelitat dels informes financers i influirà significativament en les dades sobre sostenibilitat que es publicaran, en la manera com es recopilaran i en els processos que s’han d’establir per complir els requisits addicionals de la legislació. Els efectes afectaran directament tant les organitzacions -dins i fora de la UE- responsables de l’elaboració d’informes sota les normes de la CSRD, com indirectament a les organitzacions que hi competeixen o que formen part en les seves cadenes de valor.

Què és el CSRD?

La “Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD) és una nova llei que regula els requisits per a l’elaboració d’informes de sostenibilitat a la UE i suposa un important avenç respecte als actuals i relativament limitats requisits de la UE en matèria d’informes de sostenibilitat.

Per a qualsevol empresa que presenti aquesta informació, la Directiva sobre Informes de Sostenibilitat estableix nous requisits quant als continguts, el format i els processos relacionats amb aquests. La llei també exigeix ​​que es desenvolupin noves normes europees d’informació sobre sostenibilitat (ESRS)* i defineix el contingut sobre el qual les empreses han d’informar.

La CSRD també amplia el nombre d’empreses amb activitats a la Unió Europea que han de complir els requisits d’informació obligatòria. Els seus efectes afectaran inevitablement les empreses amb seu fora de la UE, ja sigui directament o indirectament, a través de la competència i la cadena de valor.

*European Sustainability Reporting Standards

Les organitzacions han de proporcionar “la informació necessària per entendre els impactes de l’empresa en matèria de sostenibilitat, i la informació necessària per entendre com les qüestions de sostenibilitat afecten el desenvolupament, el rendiment i la posició de l’empresa”.

Quina informació han de proporcionar les organitzacions?

És important destacar que les empreses han d’informar d’acord amb el principi de doble materialitat, cosa que significa que la informació sobre sostenibilitat ha de tenir en compte tant els impactes causats com els soferts per l’organització. Això podria repercutir en les avaluacions de materialitat, ja que cal comprendre els impactes des d’ambdues perspectives per poder-ne informar.

Segons la CSRD, els “elements de sostenibilitat” rellevants inclouen tots els factors ambientals, socials, de drets humans i de governança. En concret, la CSRD assenyala les àrees següents que s’han d’incloure als informes de sostenibilitat obligatoris de les organitzacions:

L’ESRS definirà amb més detall els continguts i els paràmetres que les organitzacions faran servir per informar en aquests àmbits. L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), una associació publicoprivada de la UE sobre informes financers i de sostenibilitat, està al càrrec de desenvolupar aquestes normes. Abans del juny del 2023, la Comissió de la UE adoptarà la legislació secundària que imposi l’ESRS, i abans del juny del 2024 s’haurà d’adoptar la informació complementària i sectorial. Abans del 30 de juny del 2024 s’adoptaran normes diferents per a les petites i mitjanes empreses i les empreses de països tercers.

Quins altres canvis s’acosten?

La CSRD prescriu els requisits de format i procés per elaborar informes de sostenibilitat. Un requisit important és que la informació es presentarà a l’informe de gestió de l’organització. Un altre canvi significatiu és que la informació reportada s’haurà de sotmetre a una garantia en el futur, començant per una garantia limitada i més tard a una norma de garantia raonable. Aquestes normes de garantia han de ser desenvolupades per la Comissió Europea per al 2026 i el 2028, respectivament.

A qui afecta aquest canvi?

Preveiem que moltes organitzacions de dins i fora de la UE es veuran afectades directament o indirectament.

La legislació s’aplica directament a les empreses especificades pel CSRD (vegeu la taula de sota). Tot i això, indirectament, les organitzacions es veuran afectades a través de la seva cadena de valor. La CSRD exigeix ​​a les empreses que informin sobre la seva cadena de valor, de manera que els proveïdors de les organitzacions que informen la CSRD haurien d’esperar un augment de les sol·licituds i els requisits d’informació. A més, preveiem que la competència entre les empreses obligades a informar en virtut de la CSRD i les que no ho estan augmentarà la necessitat que aquestes darreres s’adaptin a les normes de la CSRD.

Què passa ara?

En els pròxims dos anys, la UE i els seus estats membres adoptaran les mesures següents:

  • Els estats membres han d’incorporar formalment la legislació als seus ordenaments jurídics nacionals en un termini de divuit mesos a partir de la publicació oficial del CSRD
  • La Comissió de la UE ha d’adoptar el primer tram de l’ESRS abans del 30 de juny del 2023.
  • El segon tram de l’ESRS ha de ser adoptat per la Comissió de la UE abans del 30 de juny del 2024.

Les empreses han de ser conscients de les dates següents en relació amb la presentació d’informes:

  • Les grans empreses que cotitzen a la borsa han de presentar informació sobre sostenibilitat en el marc de la CSRD i l’ESRS per a les dades de l’exercici 2024.
  • Totes les grans empreses han d’informar sobre sostenibilitat d’acord amb la CSRD i ESRS per a les dades de l’exercici 2025.
  • Les PIMES han d’informar sobre la sostenibilitat d’acord amb la CSRD i ESRS per a les dades de l’exercici 2026.

Com et pot ajudar Anthesis?

La introducció del CSRD marca possiblement el canvi més significatiu fins ara als informes de sostenibilitat corporativa, i som aquí per ajudar les organitzacions en aquesta transició. Anthesis ofereix solucions que et proporcionen la informació i l’aprenentatge que necessites, t’ajudem a analitzar les necessitats de canvi i et recolzem en la seva implementació. El nostre objectiu és doble: en primer lloc, preparar la teva organització per al compliment de la normativa, tal com es requereix, i, en segon lloc -potser més important- capacitar la teva organització per a l’èxit a llarg termini més enllà dels requisits reglamentaris.

D’acord amb les normes de desenvolupament i assegurament de l’ESRS, Anthesis posarà en marxa serveis per proporcionar a les empreses el suport necessari a través de la gestió de canvis i processos. I seguirem recolzant-les en l’execució dels informes i altres compromisos segons els nous requisits de la UE.

I què hi ha dels altres desenvolupaments?

El CSRD és un dels molts canvis normatius que s’acosten. Com ja hem esmentat, l’ESRS determinarà encara més els canvis en la informació sobre sostenibilitat. Les organitzacions també haurien de tenir en compte altres iniciatives emergents no legislatives, com ara les normes de divulgació que està elaborant el Consell de Normes Internacionals de Sostenibilitat que opera en el marc de la IFRS.

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.