Ametller Origen redueix en un 40% les emissions directes de carboni

càlcul d'emissions d'ametller origen

La companyia d’alimentació especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat segueix avançant a pas ferm en la seva estratègia de ser una empresa neutra en emissions de CO2 l’any 2027Ametller Origen ha reduït, durant l’última dècada, un 40% les emissions directes de carboni i altres gasos d’efecte hivernacle (GEH) del negoci de distribució, tot i haver gairebé duplicat el nombre de botigues en el mateix període. Això ha estat possible gràcies al pla d’acció d’eficiència energètica i descarbonització que el Grup ha aplicat en paral·lel a la seva estratègia de creixement.

El nostre compromís més immediat és aconseguir que el nostre negoci de distribució, que representa més de la meitat de les emissions globals del Grup Ametller Origen, sigui neutre en carboni l’any 2027”, apunta el conseller delegat i cofundador d’Ametller Origen, Josep Ametller. L’empresa s’ha fixat aquest objectiu tant pel que fa a les emissions directes com les indirectes operatives, és a dir, aquelles emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle associades a l’activitat de les seves botigues com són el consum energètic, la refrigeració, la generació de residus i el desplaçament de tots els seus treballadors.

càlcul d'emissions d'ametller origen
càlcul d'emissions d'ametller origen

Tot i el fort creixement que la companyia va experimentar durant l’any 2021, Ametller Origen va aconseguir reduir, respecte a l’any 2020, les emissions generades al llarg de tota la seva cadena de valor, evitant l’emissió de més de 6.000 tones de CO2.

Anthesis acompanya des de l’any 2021 a Ametller Origen en el càlcul de la seva petjada de carboni i en la identificació de mesures i accions per a reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle i per avançar en la seva meta d’arribar a la neutralitat climàtica.

La compra d’energia elèctrica verda certificada, la substitució de gasos refrigerants per altres amb menor potencial d’escalfament global, l’eliminació d’envasos i embalatges innecessaris, l’estalvi energètic i les mesures per prevenir el malbaratament alimentari són alguns exemples de les línies d’actuació que està portant a terme Ametller Origen per a la reducció de les seves emissions.

Un futur neutre d’emissions

Ametller Origen és conscient que davant l’escenari actual cal la implicació de tots els actors per mitigar l’impacte del canvi climàtic. La companyia ha anunciat que durant l’any vinent posaran en marxa un pla d’acció amb els seus proveïdors per reduir la petjada de carboni al llarg de tota la cadena de subministrament d’acord amb les recomanacions de la iniciativa internacional Science Based Targets (SBTi).

Aquest pla marca els criteris sota els quals les empreses han d’establir els seus objectius de reducció d’emissions basats en la ciència que sustenta l’Acord de París. Es vol evitar així que l’augment de la temperatura mitjana del planeta superi els 1,5°C respecte als nivells preindustrials i aconseguir que les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle assoleixin el seu punt màxim entorn al 2030. “Volem aconseguir el compromís de neutralitat de tots els nostres proveïdors i progressivament traslladar aquesta fita a la resta de societats del Grup”, explica Ametller.

En aquest sentit, Anthesis també assessora a Ametller Origen en la definició de la seva estratègia Net Zero i per a l’establiment d’uns objectius de reducció basats en ciència.

En el marc de la seva estratègia sostenible, Ametller Origen impulsarà l’Agroparc Penedès, un nou model de producció agroalimentària 100% sostenible i circular amb el qual vol promoure el primer districte d’energia positiva i CO2 negatiu. “Treballem per fer realitat un futur totalment descarbonitzat i neutre en emissions”. La tecnificació de l’agricultura, així com d’altres solucions innovadores com el potencial de l’agricultura regenerativa, que permeti la conservació dels ecosistemes i la potenciació de la biodiversitat, serà clau per aconseguir-ho.

image 15