Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Administracions públiques i governs locals - Anthesis Lavola - Anthesis Catalunya

Administracions públiques i governs locals

 

El sector públic, i en particular els governs regionals i els ajuntaments i altres governs locals com a administracions més properes al ciutadà, juguen un paper clau en la gestió i el foment de la sostenibilitat a les ciutats i territoris i en la promoció d’una cultura de la sostenibilitat. Els governs locals tenen la responsabilitat de proporcionar serveis públics i gestionar els recursos naturals de manera sostenible per garantir la qualitat de vida dels ciutadans i protegir el medi ambient i juguen un rol crític en el foment de l’educació per al desenvolupament sostenible. 

Entre les principals funcions i responsabilitats del sector públic en la gestió de la sostenibilitat a les ciutats i territoris s’inclouen:

Planificació urbana sostenible

Els governs locals tenen la responsabilitat de planificar el desenvolupament urbà sostenible a llarg termini mitjançant el planejament urbanístic, la promoció d’edificis eficients en l’ús de l’energia, el foment del transport públic i una mobilitat sostenibles, la conservació d’espais verds i la protecció d’àrees naturals.

Gestió de residus municipals

El sector públic és responsable de la gestió dels residus sòlids urbans i de la promoció de pràctiques de prevenció, reciclatge i reutilització, així com de la promoció de models basats en l’economia circular.

Transició energètica i l’adaptació al canvi climàtic

Els governs locals poden fomentar la generació d’energia renovable a les ciutats i els territoris, mitjançant la promoció d’incentius fiscals, l’establiment de polítiques de compra d’energia renovable i la promoció de la instal·lació de fonts d’energia renovable. Així mateix, juguen un paper essencial en l’adaptació als efectes del canvi climàtic per aconseguir pobles i citats més resilients.

Conservació dels recursos naturals

El sector públic té la responsabilitat de vetllar per un ús eficient i sostenible dels recursos naturals, com l’aigua i l’aire, mitjançant la promoció de polítiques d’ús eficient de l’energia, la conservació de l’aigua, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i la promoció de pràctiques agrícoles sostenibles.

Educació per al desenvolupament sostenible

L’educació és una eina clau per augmentar la consciència i la comprensió de la importància de la sostenibilitat i per fomentar un canvi de comportament en la ciutadania i els sectors econòmics cap a pràctiques més sostenibles. Les administracions públiques han jugat històricament un paper protagonista en la promoció de programes i activitats educatives, creació de centres, aules, museus i altres equipaments per al foment de la cultura de la sostenibilitat i campanyes de sensibilització ciutadana.

Participació ciutadana

Els processos de participació ciutadana juguen un paper fonamental en la gestió de la sostenibilitat a les ciutats i territoris, ja que permeten als ciutadans participar en la presa de decisions i en la definició de les polítiques i estratègies per al desenvolupament sostenible. Els processos de participació ciutadana poden prendre moltes formes, com ara consultes públiques, grups de treball, audiències públiques i fòrums ciutadans.

La nostra experiència

Des dels nostres orígens, fa ja més de 40 anys, hem ajudat a ajuntaments, diputacions, mancomunitats i altres governs locals, així com les diferents administracions autonòmiques en el desenvolupament i implantació de les seves polítiques de sostenibilitat.  

 • Ajudem als gestors locals a avançar en un  planejament urbanístic que doni lloc a ciutats més verdes, descarbonitzades, eficients, resilients i saludables, basades en models de mobilitat sostenible i en el objectius de l’Agenda 2030. 
 • Contribuïm a una planificació dels espais naturals que faci compatible l’ús públic amb la conservació dels ecosistemes, la biodiversitat i el paisatge. 
 • Donem suport als ajuntaments, governs autonòmics i empreses i agències públiques en la planificació integral de la gestió adequada dels residus municipals i la sensibilització de la ciutadania a través de campanyes de proximitat.  
 • Dissenyem, planifiquem i executem programes, activitats i recursos per a la promoció de l’educació per al desenvolupament sostenible i la sensibilització de la ciutadania. I creem i gestionem centres i equipaments públics per al foment de la cultura de la sostenibilitat i de les vocacions científiques. 
 • Dinamitzem processos de participació ciutadana que permeten la participació activa en la presa de decisions i en la definició de polítiques i estratègies per al desenvolupament sostenible. 
"

Anthesis Lavola van ser els nostres principals socis en la concepció, redacció, coordinació i participació del Pla Director de Mobilitat per a l'àrea metropolitana de Barcelona. Va ser una experiència molt exitosa i col·laborativa.

Lluís Alegre
Director de Mobilitat

"

L'equip d'Educació d'Anthesis Lavola no només ha aportat la seva experiència professional en matèria de comunicació i educació ambiental, sinó que ha mostrat una motivació tremenda pel projecte (una campanya de conscienciació per a la ciutadania sobre els residus), obtenint resultats molt satisfactoris.

Lydia Navarro Velasco
Subdirectora General de Recollida de Residus

"

Durant més de 20 anys hem comptat amb l'experiència i creativitat d'Anthesis Lavola en el foment de la cultura de la sostenibilitat a la ciutat (de Barcelona). Continuarem amb aquesta col·laboració!

Teresa Franquesa i Codinach
Directora d'Estratègia Sostenible i Cultura

"

Els equips d’experts d’Anthesis sempre ens han aportat valor tant a través de l’experiència en dinàmiques de treball participatives com del seu coneixement quant a canvi climàtic i transició energètica en una escala local, on l’acció de cada part suma per aconseguir objectius compartits.

Ana Romero
Cap de Departament de Canvi Climàtic i Sensibilització Ambiental

Contacta amb els nostres assessors i assessores

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.

Serveis de Ciutat i Territori

Els nostres serveis

Fem possible que les ciutats i regions siguin propietàries del seu impacte perquè puguin mitigar i adaptar-se a la crisi climàtica i crear espais de vida saludables i pròspers. Integrem la sostenibilitat en la planificació, disseny, construcció i gestió d’entorns urbans, així com en la reactivació d’espais rurals i naturals per a ús públic. Des de l’avaluació de l’impacte ambiental i social fins a la implementació de solucions per a la gestió de residus, definim estratègies per a crear ciutats i regions sostenibles amb baixes emissions de carboni.

 • ANÀLISI DE RISCOS I VULNERABILITATS ENFRONT DEL CANVI CLIMÀTIC A NIVELL TERRITORIAL I/O SECTORIAL
 • ESCENARIS DE RISCOS CLIMÀTICS
 • INVENTARIS DE GEH (MUNICIPAL, SECTORIAL, REGIONAL O NACIONAL)
 • PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE I DEL CLIMA (PAESC) 
 • ESTRATÈGIES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
 • PLA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA
 • MONITORATGE I VERIFICACIÓ
 • PARTICIPACIÓ AMB AGENTS I CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ 

Fem possible que les ciutats i regions siguin propietàries del seu impacte perquè puguin mitigar i adaptar-se a la crisi climàtica i crear espais de vida saludables i pròspers. Integrem la sostenibilitat en la planificació, disseny, construcció i gestió d’entorns urbans, així com en la reactivació d’espais rurals i naturals per a ús públic. Des de l’avaluació de l’impacte ambiental i social fins a la implementació de solucions per a la gestió de residus, definim estratègies per a crear ciutats i regions sostenibles amb baixes emissions de carboni.

 • PLANS D’INFRAESTRUCTURA VERDA MUNICIPALS I TERRITORIALS
 • PLANS I ESTUDIS DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 
 • PLANIFICACIÓ D’ESPAIS NATURALS 
 • ESTUDIS, ESTRATÈGIES I INVENTARIS DE BIODIVERSITAT URBANA/ RENATURALITZACIÓ 
 • INVENTARIS DE BIODIVERSITAT D’EMPLAÇAMENTS O ÀMBITS TERRITORIALS CONCRETS 
 • CARTOGRAFIA D’IDENTIFICACIÓ I DELIMITACIÓ D’ESPAIS NATURALS 

Fem possible que les ciutats i regions siguin propietàries del seu impacte perquè puguin mitigar i adaptar-se a la crisi climàtica i crear espais de vida saludables i pròspers. Integrem la sostenibilitat en la planificació, disseny, construcció i gestió d’entorns urbans, així com en la reactivació d’espais rurals i naturals per a ús públic. Des de l’avaluació de l’impacte ambiental i social fins a la implementació de solucions per a la gestió de residus, definim estratègies per a crear ciutats i regions sostenibles amb baixes emissions de carboni.

 • PLANS DE MOBILITAT ESPECÍFICS A GRANS CENTRES GENERADORS DE MOBILITAT
 • ESTUDIS DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE 
 • ESTUDIS D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA
 • MOBILITAT I QUALITAT DE L’AIRE 
 • LOGÍSTICA SOSTENIBLE
 • ESTRATÈGIES DE BICICLETA: PLANIFICACIÓ I DISSENY DE XARXA, CAMPANYES DE PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Fem possible que les ciutats i regions siguin propietàries del seu impacte perquè puguin mitigar i adaptar-se a la crisi climàtica i crear espais de vida saludables i pròspers. Integrem la sostenibilitat en la planificació, disseny, construcció i gestió d’entorns urbans, així com en la reactivació d’espais rurals i naturals per a ús públic. Des de l’avaluació de l’impacte ambiental i social fins a la implementació de solucions per a la gestió de residus, definim estratègies per a crear ciutats i regions sostenibles amb baixes emissions de carboni.

 • AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA (PLANEJAMENT URBANÍSTIC, TERRITORIAL I SECTORIAL)
 • AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL
 • PROCESSOS DE DEFINICIÓ D’ESTRATÈGIES URBANES DE SOSTENIBILITAT: AGENDA URBANA/ AGENDA 2030
 • DINAMITZACIÓ TERRITORIAL A NIVELL MUNICIPAL O VINCULADA A ESPAIS MÉS CONCRETS (ZONES D’ACTIVITAT ECONÒMICA) 
 • ESTUDIS DE CAPACITAT DE CÀRREGA URBANA
 • SERVEIS DE MONITORATGE I SEGUIMENT D’INDICADORS
 • PLANS DE QUALITAT DE L’AIRE
 • ESTRATÈGIES DE SALUT URBANA 
 • ESTUDIS D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

 

Contacta amb nosaltres

Descobreix com us podem ajudar

Serveis de Residus Municipals

Els nostres serveis

Assessorem i acompanyem les entitats públiques, empreses de serveis municipals i SCRAPS en el compliment sostingut de la normativa legal en matèria de residus urbans i cap a la prestació d’uns serveis eficients i de qualitat. Aportem una visió 360º en la gestió dels residus, coneixement d’alt valor i eines digitals de desenvolupament propi, que facilitin la recollida i l’anàlisi de les dades. Aquestes estratègies integrals comprenen estudis tècnics de diagnòstic, avaluació, control del servei, identificació d’usuari i anàlisi i implementació de solucions eficients alhora que dissenyem, dirigim i coordinem plans de comunicació adreçats a la ciutadania, comerços, sector HORECA i grans productors.

 • PLANS REGIONALS I LOCALS DE GESTIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 • DISSENY I OPTIMITZACIÓ DE SERVEIS URBANS.  
 • DIAGNÒSTIC DE SERVEIS, ESTUDIS DE VIABILITAT, ALTERNATIVES DE RECOLLIDA, ACOMPANYAMENT EN PRESA DE DECISIONS, PLANS D’ACCIÓ I MILLORA 
 • ESTUDIS PER A LA IMPLANTACIÓ DE RECOLLIDA PORTA A PORTA
 • ESTUDIS I ACTUALITZACIÓ DE COSTOS I TAXES. PAGAMENT PER GENERACIÓ
 • ASSISTÈNCIA PER A L’ACTUALITZACIÓ DE CONTRACTES VIGENTS
 • ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ DE PLECS 
 • DIGITALITZACIÓ DE SERVEIS URBANS 
 • SERVEI DE CORRESPONSABILITZACIÓ CIUTADANA
 • SERVEIS D’INSPECCIÓ I CONTROL 
 • ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES A EMPRESES CONCESSIONÀRIES 

Assessorem i acompanyem les entitats públiques, empreses de serveis municipals i SCRAPS en el compliment sostingut de la normativa legal en matèria de residus urbans i cap a la prestació d’uns serveis eficients i de qualitat. Aportem una visió 360º en la gestió dels residus, coneixement d’alt valor i eines digitals de desenvolupament propi, que facilitin la recollida i l’anàlisi de les dades. Aquestes estratègies integrals comprenen estudis tècnics de diagnòstic, avaluació, control del servei, identificació d’usuari i anàlisi i implementació de solucions eficients alhora que dissenyem, dirigim i coordinem plans de comunicació adreçats a la ciutadania, comerços, sector HORECA i grans productors.

 • Disseny de campanyes informatives i de sensibilització
 • Servei d’equips d’informadors per a campanyes de sensibilització ambiental
 • DISSENY DE CAMPANYES DE PROXIMITAT
 • IMPLEMENTACIÓ DE CAMPANYES DE PROXIMITAT: IMPLANTACIÓ I/O REFORÇ DE SERVEIS
 • ESTUDIS PILOT: PLA D’ACCIÓ AMB CIUTADANIA.
 • CAMPANYES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS I MALBARATAMENT ALIMENTARI
 • CAMPANYES DE CIVISME I NETEJA URBANA
 • POTENCIACIÓ PER A L’ÚS DE DEIXALLERIES MUNICIPALS
 • PLANS ESTRATÈGICS DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ EN RESIDUS
 • PLANS DIRECTORS PER A ESPAIS/AULES EDUCATIVES AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS
 • DISSENY DE PROGRAMES I TALLERS EDUCATIUS SECRETARIA TÈCNICA, DIRECCIÓ I MONITORATGE
 • GESTIÓ INTEGRAL D’ESPAIS EDUCATIUS (AULES RESIDUS)
 • TEMATITZACIÓ D’AULES AMBIENTALS
 • IMATGE CORPORATIVA, ELABORACIÓ DE CONTINGUTS I DISSENY GRÀFIC

El nostre equip de Residus Municipals

Contacta amb nosaltres

Descobreix com us podem ajudar

 

Serveis d'Educació i Cultura

Els nostres serveis

Donem forma i desenvolupem projectes educatius, des de la reflexió estratègica fins al disseny i la producció, i creem un marc per a oferir el millor recurs educatiu per a cada tipus d’audiència. Realitzem tallers, esdeveniments i exposicions educatives clau en mà, incloent la gestió del programa a llarg terme. Qualsevol que sigui el projecte, dissenyem les metodologies, formats i materials més apropiats per garantir que la creativitat, la innovació, la ciència i la sostenibilitat estiguin al centre de tot el que fem.

El nostre equip expert en Educació

 

Contacta amb nosaltres

Descobreix com us podem ajudar