Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Com s'està configurant el mercat de carboni voluntari? - Anthesis Catalunya

Com s’està configurant el mercat de carboni voluntari?

25 juliol, 2023 | Reflexions,

Actualment, el 50% de les emissions europees estan regulades, i les empreses que representen l’altre 50%, no regulat, recorren al mercat voluntari del carboni per gestionar-ne les emissions residuals.

La compensació de les emissions de carboni, els crèdits de carboni i el mercat voluntari del carboni han estat recentment objecte de molt escrutini i debat. L’examen de determinats projectes de compensació i normes de carboni ha suscitat interrogants sobre les metodologies i referències utilitzades, cosa que alhora ha portat a debatre’n el valor i fins a quin punt està regulat el mercat voluntari de carboni.

El mercat voluntari de carboni permet a les organitzacions i els particulars responsables de les emissions de carboni prendre mesures voluntàries contra el canvi climàtic, contribuint a projectes certificats d’eliminació i evitació de carboni, i funciona com un mercat autoregulat. Això no obstant, se serveix de les normes i pràctiques del mercat regulat, que estableix un límit al nombre de tones de diòxid de carboni que poden produir les organitzacions que contaminen molt.

En conseqüència, el mercat voluntari del carboni es basa en normes, metodologies i verificacions independents similars a les del mercat regulat, i es desenvolupa contínuament per adaptar-se als nous coneixements i avenços científics.

La creació de l’ICVCM va reflectir el reconeixement per part de l’IPCC de la compensació de carboni com un component crucial de qualsevol estratègia holística de Net Zero al seu Sisè Informe d’Avaluació, publicat l’abril del 2022.

La creació del ICVCM i els Principis Bàsics del Carboni

En un esforç per establir i aplicar normes mundials clares i millorar la qualitat i la governança del mercat voluntari del carboni, a principis del 2021 es va fundar el Consell d’Integritat per al Mercat Voluntari del Carboni (també conegut com a ICVCM o Consell d’Integritat).

L’ICVCM engloba una experiència profunda i variada de tot l’ecosistema del mercat voluntari de carboni, amb representació de tots els grups de parts interessades clau, inclosos experts en tecnologies del mercat de carboni, finances sostenibles, ONG, el sector empresarial, la ciència i el món acadèmic, les comunitats locals i els pobles indígenes, entre d’altres.

La ICVCM ha publicat recentment els seus Principis Bàsics del Carboni (PCC), una referència mundial per als crèdits de carboni d’alta qualitat que estableix llindars rigorosos en matèria de divulgació i desenvolupament sostenible per tal de millorar la integritat i la transparència del mercat voluntari del carboni. Desenvolupats a partir de les aportacions de centenars d’organitzacions de tot el mercat voluntari del carboni, inclosa Anthesis, els Principis són un pas important cap a una major claredat i confiança a tot el mercat, i destaquen la importància de comunicar amb claredat i precisió els projectes de compensació.

Core carbon principles

La confiança del mercat al voltant dels crèdits de carboni

Els PCC aborden com calcula i quantifica cada projecte l’impacte de les emissions i com s’avaluen els cobeneficis socials i mediambientals; detalls essencials per generar confiança al mercat al voltant dels crèdits de carboni. Als projectes elegibles del mercat voluntari de carboni, que inclouen totes les normes Còrsia (per exemple, Gold Standard, Verified Carbon Standard, MDL, ACR i CAR), se’ls assignarà una etiqueta PCC.

Aquesta etiqueta PCC se centra en tres temes principals: Governança, Impacte de les Emissions i Desenvolupament Sostenible, i pot incloure els atributs següents:

  • Aprovació de l’article 6 de l’Acord de París, si un país amfitrió fa ús d’aquesta opció,
  • Una contribució al fons d’adaptació del 2%, i
  • Objectius de Desenvolupament Sostenible (només si estan quantificats).

El marc dels PCC, que s’actualitzarà cada tres anys, té un gran potencial per establir una norma positiva d’integritat al mercat del carboni, i està cridat a afegir valor i demanar suports. Els primers projectes elegibles pels PCC i les categories aprovades s’anunciaran a finals d’aquest any.

ICROA logo

ICROA: una veu destacada en l’orientació del ICVCM

Una altra organització que ha tingut un paper clau en l’establiment de les directrius del ICVCM és l’Aliança Internacional per a la Reducció i Compensació d’Emissions de Carboni (ICROA). ICROA fa més d’una dècada que és una veu destacada al mercat voluntari del carboni, oferint garanties de qualitat i orientació sobre la reducció d’emissions i la compensació d’alta qualitat.

ICROA proporciona un marc per a l’acció climàtica responsable de les empreses mitjançant l’ús de crèdits de carboni, la qualitat del subministrament de crèdits de carboni i la consecució d’un impacte que augmenti l’ambició. Al seu Codi de Bones Pràctiques, ICROA pretén definir les millors pràctiques internacionals per a la gestió del carboni amb inclusió de compensacions i representa els requisits mínims que han de complir totes les organitzacions acreditades per ICROA.

El mercat voluntari del carboni com a component clau d¿un futur sostenible

Com a membre i soci fundador d’ICROA, Anthesis dóna suport plenament a un mercat voluntari de carboni transparent i ètic com a pas fonamental cap a un futur sostenible. Ens adherim plenament al Codi de Bones Pràctiques d’ICROA al voltant de la reducció de la petjada de carboni i la compensació, ambdues parts importants d’una estratègia holística Net Zero. La nostra pertinença a ICROA garanteix que els nostres projectes de compensació climàtica són de la màxima qualitat i compleixen les normes reconegudes internacionalment. També oferim la nostra pròpia avaluació de qualitat,  alhora que seguim un estricte procés de diligència deguda abans d’adquirir qualsevol crèdit.

Anthesis continuarà seguint de prop els desenvolupaments dins de l’ICVCM, i contribuirà i donarà suport als esforços per fer que el mercat voluntari de carboni sigui més transparent, viable i accessible per a tothom. La reducció d’emissions per si sola no és suficient per complir els objectius establerts a l’Acord de París; només treballant a evitar, reduir i compensar en paral·lel podem assumir realment la plena responsabilitat del nostre impacte.

Descobreix el nostre informe de compensació

Notícies relacionades

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.