Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Grup Vall Companys aspira a reduir un 35% la seva petjada de carboni - Anthesis Catalunya

Grup Vall Companys aspira a reduir un 35% la seva petjada de carboni

29 setembre, 2021 | Notícies,

Col·laborem amb el Grup agroalimentari Vall Companys a establir la seva estratègia de sostenibilitat per a l’horitzó 2030 i que ha acabat materialitzant el Programa Penta. Per a desenvolupar-ho, s’han revisat tots i cadascun dels processos de la seva cadena de valor, identificant fins a vuit objectius bàsics i mesurables en matèria de sostenibilitat cap als quals haurà d’encaminar la seva activitat durant aquesta dècada.

Un d’aquests objectius és aconseguir per al 2030 una reducció del 35% en les emissions de carboni d’abast 1 i 2. Les primeres, generades amb la pròpia activitat, les minimitzarà amb mesures com la inversió en equipaments més eficients, l’optimització del parc de vehicles i la digitalització dels processos; per a reduir les emissions d’abast 2, derivades de l’energia consumida, apostarà per les fonts d’energia renovables, tant per a l’autoconsum com dins dels acords amb els seus principals proveïdors.

El Programa Penta recull la seva estratègia de sostenibilitat 2030, amb la qual assentarà una producció d’aliments saludables de manera eficient i sostenible

El Programa PENTA es compon de 5 eixos estratègics que cobreixen tots els vessants de la sostenibilitat empresarial:

 1. Clima i circularitat: reduir l’impacte ambiental.
 2. Assegurar el benestar animal i fomentar la sostenibilitat en les granges.
 3. Persones: garantir llocs de treball atractius, respectuosos, igualitaris, saludables i segurs.
 4. Fomentar la qualitat i seguretat alimentària desenvolupant productes que donin resposta a les necessitats dels consumidors.
 5. Gestió ètica i responsable per a la sustentabilitat en el temps i l’entorn.

Objectius per al 2030

En el desenvolupament d’aquesta estratègia, Anthesis Lavola ha definit un total de 130 KPIs o indicadors de sostenibilitat que el Grup agroalimentari Vall Companys haurà d’aconseguir impulsant accions concretes en cadascun dels cinc eixos del Penta.

D’entre tots aquests indicadors, l’organització ha identificat vuit com a objectius bàsics en la seva estratègia i necessaris per a assegurar el compliment dels Objectius del Desenvolupament Sostenible:

 • Reduir un 35% les emissions de GEI d’abast 1 i 2 (eix 1)
 • Reduir un 30% les emissions de GEI d’abast 3 (eix 1)
 • Reduir la petjada hídrica un 10% (eix 1)
 • Aconseguir el 100% de granges auditades en benestar animal (eix 2)
 • Reduir l’ús d’antibiòtics un 60% respecte a 2015
 • Reinvertir en projectes d’I+D+i el 0,6% de la seva xifra de vendes
 • Consum 100% responsable de soia: sostenible i procedent de zones no desforestades
 • Homologació dels seus proveïdors sota criteris de sostenibilitat, acreditant que la seva cadena de valor també és responsable i sostenible

Seguint les directrius estratègiques fixades al Programa Penta, l’organització estarà en disposició de complir amb metes incloses en 15 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per l’ONU.

Grup Vall Companys exerceix la seva activitat en 43 empreses integrades al llarg de la cadena de valor agroalimentari, des de la producció d’aliments compostos i farines, la criança animal i l’elaboració de productes càrnics. Actualment, compta amb més de 2.300 grangers associats al Grup. La seva cadena de producció involucra, ja sigui de manera directa o indirecta, a uns 12.000 professionals de tota Espanya, especialment d’àrees rurals.