Estat actual del Mercat Voluntari de Carboni (VCM)

mercado de carbono hero

Aquesta actualització pretén oferir una visió de la dinàmica del Mercat Voluntari de Carboni (VCM), on es negocien els crèdits de carboni i es desenvolupen nous projectes. A Anthesis, ens esforcem per mantenir la disponibilitat, la qualitat i els bons preus dels projectes de compensació de carboni per als nostres clients. Això és vàlid tant per als projectes de carboni que desenvolupem nosaltres mateixos com per als crèdits de carboni que comprem pels nostres clients.

Resum de 2023

El 2023, el VCM (Voluntary Carbon Market o Mercat Voluntari de Carboni) va tenir un paper crucial a l’hora d’abordar les preocupacions mediambientals enmig del difícil panorama econòmic europeu. L’any va començar amb una lleu recessió econòmica que va afectar les empreses, tant grans com petites. Amb el pas dels mesos, però, va sorgir una tendència positiva: les empreses més petites van manifestar el seu interès per responsabilitzar-se activament de les seves emissions residuals mitjançant inversions al Mercat Voluntari de Carboni.

Aquestes empreses van demostrar el compromís amb la sostenibilitat, alineant les seves operacions amb la responsabilitat mediambiental. Cal destacar que, a mesura que més petites empreses entraven al mercat, un nombre cada vegada més gran d’empreses internacionals (vegeu el gràfic següent) també van fixar objectius per al 2030, 2040 i 2050 seguint la iniciativa d’Objectius Basats en la Ciència (SBTi). Això posa en relleu un compromís de cara al futur amb la reducció de les emissions de carboni i la sostenibilitat mediambiental a llarg termini. També augmenta la igualtat de condicions per a les empreses europees, ja que els 10.000 centres industrials més grans i de generació d’energia ja tenen objectius obligatoris de CO₂ (0 per a 2040).

gràfic que il·lustra el nombre d'empreses del mercat voluntari de carboni que s'han compromès amb objectius sbti

Principals resultats de la COP 28

Al desembre, la cimera anual sobre el clima (COP28) va adoptar compromisos importants cap a una transició energètica que s’allunyi dels combustibles fòssils, incloses promeses de triplicar la capacitat de les energies renovables, augmentar l’eficiència energètica i un nou Compromís Global per reduir les emissions procedents de la refrigeració en un 68%.

La COP28 encara no ha estat capaç d’assolir acords sobre com poden utilitzar els països els crèdits de carboni per als objectius de CO₂. Però mentrestant, la conferència sobre el clima ha estat increïblement positiva per al Mercat Voluntari de Carboni. Les organitzacions internacionals en què col·laboren totes les parts, en particular la VCMI i la ICVCM, es van prendre seriosament les crítiques sobre alguns projectes i pràctiques. Arran d’això, establiran normes per a compensacions d’alta qualitat i un marc d’integritat d’extrem a extrem.

Els anuncis sobre la millora de la credibilitat i la normalització del Mercat Voluntari de Carboni i la col·laboració de les normes d’acreditació principals van ser molt ben acollits i van ajudar a restablir la confiança. Així mateix, el fort suport al Mercat Voluntari de Carboni per part del Banc Mundial, la Presidència de la Conferència de les Parts, John Kerry, i nombroses nacions del sud global són avenços encoratjadors. A més a més, en nom de les institucions financeres, l’OICV va anunciar que exigirà responsabilitats a les empreses per les compensacions deficients.

En aquesta línia, els mitjans de comunicació han començat a aportar més matisos sobre el Mercat Voluntari de Carboni i els projectes de carboni. En aquest context, molts han reconegut el seu paper crucial en la consecució dels objectius climàtics amb projectes creïbles de silvicultura i eliminació de carboni.

Dinàmica del Mercat Voluntari de Carboni

Després d’un any ple d’històries que qüestionaven l’eficàcia del Mercat Voluntari de Carboni les empreses van reafirmar a finals del 2023 que el mercat del carboni està fent el que se suposa que ha de fer: canalitzar el finançament cap als projectes necessaris i omplir el buit cap als objectius voluntaris de Net Zero. Així, el 2023 es va retirar la xifra rècord de 164 megatones, fet que suposa un augment del 6% respecte al 2022.

gràfic que il·lustra el volum de compensacions per any del mercat voluntari de carboni, des del 2015 al 2023.

Primera fita assolida al nostre programa de carboni SARA 

A finals de novembre, juntament amb el nostre soci sud-americà Ruuts, vam poder completar la primera fita en el procés de desenvolupament de projectes de carboni per al nostre programa d’Agricultura Regenerativa Sud-americana (SARA). Passem l’auditoria de validació i sol·licitem el registre a Verra, ara tot esperant la seva revisió. El propòsit de SARA és fer un canvi de comportament entre els ramaders de l’Argentina, Xile i el Paraguai, transformant les seves pràctiques convencionals de pasturatge en regeneratives. Amb això pretenem restaurar les pastures degradades.

Alguns dels grans beneficis mediambientals que s’obtindran són la millora de la biodiversitat, la millora de la capacitat de retenció d’aigua del sòl i l’emmagatzematge de carboni a terra. Pretenem desbloquejar el finançament del carboni per a aquests agricultors, recompensant i donant suport a la seva transició.

SARA és un programa de carboni per a l’agricultura regenerativa desenvolupat en el marc de la Metodologia Verra per a la Millora de la Gestió de Terres Agrícoles (VM0042).