FAQ sobre compensació d'emissions

A continuació trobaràs respostes a algunes de les preguntes més freqüents.

Què és la compensació d’emissions?

La compensació de carboni és el procés de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle mitjançant el finançament de projectes que eliminen o redueixen la mateixa quantitat d’emissions en altres llocs.

La compensació de carboni funciona permetent a particulars o organitzacions compensar les pròpies emissions, invertint en projectes d’energies renovables, eficiència energètica, biodiversitat o conservació que evitin o redueixin el CO₂.

Quan s’inverteix en crèdits de carboni, s’inverteix molt més que en el clima. Les compensacions de carboni s’alineen i contribueixen als Objectius de Desenvolupament Sostenible, i l’ODS 13 (Acció pel clima) és el punt central dels projectes. Tot i això, molts projectes de compensació també s’alineen amb altres objectius de desenvolupament, com l’eradicació de la pobresa (ODS 1), l’energia assequible i neta (ODS 7) i la vida a la terra (ODS 15). Cada cop més empreses adopten els ODS en les seves polítiques i estratègies, fins i tot quan inverteixen en crèdits de carboni.

Els dos tipus principals són la reducció o l’evitació de carboni i l’eliminació de carboni.

Els projectes de reducció de carboni són aquells en què es redueixen o eviten les emissions. Alguns exemples són les energies renovables, les estufes, els projectes forestals REDD+ o l’agricultura regenerativa.

L’eliminació de carboni implica eliminar directament CO₂ (o altres gasos amb efecte d’hivernacle) de l’atmosfera. Això es pot fer amb projectes centrats en la reforestació o el repoblament, amb carboni del sòl o restauració d’ecosistemes. També la captura de gasos d’abocador és una solució d’eliminació de carboni.

Els crèdits de carboni i les compensacions de carboni són similars en el sentit que tots dos permeten a particulars i organitzacions compensar les seves emissions finançant reduccions d’emissions en altres llocs, però els crèdits de carboni s’utilitzen sovint als mercats de carboni de compliment. En termes més generals, els crèdits de carboni representen una reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, mentre que les compensacions de carboni es defineixen a través de l’eliminació de gasos amb efecte d’hivernacle.

El Greenwashing és un terme utilitzat per descriure les activitats promocionades d’una organització quan s’utilitzen enganyosament per persuadir el públic que els seus productes, objectius i polítiques són respectuosos amb el medi ambient. La compensació de les emissions de carboni es pot considerar de vegades un “Greenwashing”, ja que les empreses fan afirmacions mediambientals que no estan recolzades per les seves pràctiques reals. Per evitar que la compensació de carboni es converteixi en Greenwashing, és important triar proveïdors de compensacions que tinguin certificacions creïbles i processos transparents de selecció i verificació de projectes, inclòs l’ús de normes i processos de verificació de tercers.

Per ajudar a garantir que les seves compres de compensació de carboni contribueixen a una reducció real de les emissions i donen suport al desenvolupament sostenible, en lloc de ser utilitzades amb fins de greenwashing:

  •  Trieu proveïdors de compensacions acreditats per organitzacions de renom com Verified Carbon Standard (VCS), Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS) o Gold Standard.
  • Assegureu-vos que el proveïdor de compensacions facilita informació detallada sobre els projectes que recolza, inclosa la ubicació, el tipus de projecte i les reduccions d’emissions previstes.
  • Assegureu-vos que els projectes són verificats de manera independent per una organització externa per garantir que realment redueixen les emissions.
  • Desconfieu dels proveïdors de compensacions que facin afirmacions exagerades o poc realistes sobre l’impacte dels seus projectes.
  • Considereu altres iniciatives de sostenibilitat, a més de la compensació de carboni, com reduir les seves pròpies emissions, invertir en energies renovables i donar suport a projectes de desenvolupament sostenible.

Comprar compensacions de carboni

El cost de la compensació de carboni varia segons el projecte i la quantitat d’emissions que es compensin.

Les compensacions de carboni es poden comprar a empreses de confiança especialitzades en compensacions, com Anthesis. Els diners de la compra de compensacions de carboni es destinen a finançar projectes que redueixen les emissions, com les energies renovables, la reforestació i l’eficiència energètica.

La diferència de preus de les compensacions de carboni pot ser deguda a diversos factors, com el tipus de projecte, la ubicació i el proveïdor.

La credibilitat de la compensació

Normes com la Verified Carbon Standard, la Gold Standard i la Climate, Community and Biodiversity Standards ofereixen directrius per garantir lèxit dels projectes de compensació.

El mercat voluntari de carboni permet a particulars i organitzacions compensar voluntàriament les seves emissions, mentre que el mercat de carboni de compliment exigeix ​​reduccions d’emissions a determinades indústries. El mercat de compliment el fan servir empreses i governs que per llei han de passar comptes de les emissions de GEI. Està regulat per règims nacionals, regionals o internacionals obligatoris de reducció de les emissions de carboni.

El preu del carboni es refereix al preu imposat a les emissions de carboni a través d’un sistema de tarifació del carboni, mentre que el cost social del carboni es refereix al dany econòmic estimat causat per cada tona d’emissions de carboni.

Les empreses poden reduir el cost de la compensació invertint en eficiència energètica i energies renovables, reduint les seves emissions totals i escollint projectes de compensació rendibles.

Preguntes freqüents sobre el Clima

Els gasos d’efecte hivernacle (GEI) són gasos que atrapen la calor a l’atmosfera i contribueixen a l’escalfament global i al canvi climàtic.

La petjada de carboni s’utilitza com a abreviatura per referir-se al total d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, encara que es refereix específicament a les emissions de diòxid de carboni.

La petjada de carboni es calcula mesurant la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que produeix una organització mitjançant activitats com el transport, el consum d’energia i la producció de residus.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són 17 objectius mundials establerts per les Nacions Unides per assolir un futur sostenible per a tothom. En finançar projectes que redueixen les emissions, la compensació de carboni ajuda a fer front al canvi climàtic, vinculat a múltiples ODS com l’ODS 13 (acció pel clima) i l’ODS 7 (energia assequible i neta). A més, molts projectes de compensació de carboni també donen suport a altres ODS mitjançant la creació d’ocupació i la millora de les economies locals (ODS 8), la promoció de l’agricultura sostenible (ODS 2) i la conservació de la biodiversitat (ODS 14).

Si vols més informació sobre la compensació d’emissions i/o t’interessa saber com podem ajudar la teva organització, posa’t en contacte amb nosaltres.