GRI presenta la nova norma de biodiversitat GRI 101: 2024

gri 101 hero

El nou Estàndard de GRI de Biodiversitat (GRI 101: 2024) finalment és aquí. En un context de preocupació creixent per la pèrdua accelerada de biodiversitat, el nou Estàndard GRI és crucial per avaluar i divulgar els impactes de les empreses en biodiversitat.

El GRI 101: Biodiversitat 2024 esdevé fonamental en abordar aquesta problemàtica perquè requereix a les organitzacions que informin de manera més específica i detallada sobre els seus impactes. En comprendre i divulgar com les operacions empresarials contribueixen a la pèrdua de biodiversitat, les empreses poden prendre mesures més efectives per mitigar aquests impactes i contribuir a la conservació de la diversitat biològica.

Aquest enfocament més rigorós i específic no sols satisfà les creixents expectatives dels inversors i altres stakeholders, sinó que també posiciona les empreses com a actors responsables i compromesos amb la protecció del medi ambient a nivell global.

Propòsit del GRI 101: 2024

Alineada amb el Marc Global de Biodiversitat Kunming-Montreal de la Convenció sobre la Diversitat Biològica (CBD), la norma GRI 101:2024 és una eina actualitzada perquè les empreses puguin comprendre i gestionar els seus impactes relacionats amb la biodiversitat. L’Estàndard revisat es basa en desenvolupaments clau, incloent-hi, els Estàndards Europeus de Report de Sostenibilitat Empresarial (ESRS), la Xarxa d’Objectius Basats en la Ciència (SBTN) i el Grup de Treball sobre Divulgacions Financeres Relacionades amb la Natura (TNFD).

En particular, els aspectes més destacats de la GRI 101: 2024 són:

La norma encoratja les organitzacions a informar sobre els impactes en tota la seva cadena de subministrament, ampliant l’antic estàndard de biodiversitat GRI 304. Inclou recomanacions per informar sobre la cadena de valor downstream.

Ara, les organitzacions només estan obligades a informar sobre els seus impactes més significatius a la biodiversitat, reconeixent els reptes per identificar, mesurar i reportar sobre tots els impactes. A més, inclou els serveis ecosistèmics sobre els quals l’organització té dependències.

Se subratlla la necessitat de proporcionar informació detallada i precisa segons la ubicació específica de les operacions, destacant la comprensió que els impactes a la biodiversitat varien de manera significativa segons l’entorn geogràfic.

Introdueix divulgacions sobre els impulsors directes de la pèrdua de biodiversitat i canvis a l’estat de la biodiversitat. A més, aborda els impactes a les persones, complementant GRI 411 i GRI 413.

Inclou noves divulgacions sobre l’aplicació de la jerarquia de mitigació i l’alineació de polítiques amb el Marc Global de Biodiversitat.

L’estàndard s’estructura de la manera següent:

El llançament del nou estàndard GRI 101 reflecteix l’evolució constant en la divulgació empresarial i respon a la demanda creixent d’inversors i altres stakeholders per comprendre l’impacte de les empreses en la biodiversitat. Aquest avenç segueix la tendència iniciada amb la inclusió de mòduls de biodiversitat en iniciatives com el CDP de canvi climàtic.

La transició de la divulgació voluntària a l’obligatòria ja és evident als Estàndards de Report de Sostenibilitat Empresarial (ESRS) de la Directiva sobre informació corporativa en matèria de sostenibilitat (CSRD). Aquest canvi reflecteix la creixent importància atorgada a la transparència i responsabilitat ambiental, marcant una fita al camí cap a pràctiques empresarials més sostenibles i alineades amb les expectatives globals d’aturar la pèrdua de biodiversitat.

Com et pot ajudar Anthesis?

Els nostres experts en natura estan preparats per ajudar-vos a comprendre, localitzar i identificar els impactes, dependències, riscos i oportunitats relacionats amb la natura.

Amb l’aparició recent de marcs metodològics com el TNFD i el SBTN, les organitzacions ho tenen més fàcil que mai per informar el GRI 101 de Biodiversitat. Com a membres assessors del SBTN i TNFD, Anthesis té una comprensió profunda dels plans actuals i futurs d’ambdues organitzacions i està involucrat de manera activa en el desenvolupament de marcs de treball per millorar la seva viabilitat per a la seva opció al sector privat.

Això fa que Anthesis tingui una posició única per oferir una anàlisi exhaustiva i insuperable de les tendències i oportunitats emergents del mercat i per brindar suport en qüestions relacionades amb la naturalesa i la biodiversitat.

1 6

Posa’t en contacte amb nosaltres i descobreix com et podem ajudar a aconseguir els teus objectius de sostenibilitat.