Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility En què consisteix la Llei de Restauració de la Natura de la Unió Europea? - Anthesis Catalunya

En què consisteix la Llei de Restauració de la Natura de la Unió Europea?

17 juliol, 2023 | Reflexions,

El 2020, la UE va adoptar una nova Estratègia sobre Biodiversitat per al 2030 que estableix un paquet global de compromisos i accions per tornar a situar la biodiversitat d’Europa al camí de la recuperació per al 2030. Arran d’aquesta estratègia neix la Llei de Restauració de la Natura.

Què és la Llei de Restauració de la Natura?

La proposta de la Comissió Europea per a la Llei de la Restauració de la Natura (Nature Restoration Law) és una legislació innovadora que té com a objectiu restaurar els hàbitats i les espècies degradats a Europa. Aquesta nova legislació, que forma part de l’Estratègia de Biodiversitat de la UE i el Pacte Verd Europeu el juny del 2022, aborda la necessitat urgent de revertir l’alarmant disminució de la natura al continent.

Europa actualment s’enfronta a una crisi de biodiversitat, amb més del 80% dels hàbitats en declivi. La biodiversitat està en greu perill a la Unió Europea, amb només el 15% dels hàbitats en bones condicions i una disminució constant de les espècies a causa de la seva degradació i altres amenaces. La situació està empitjorant, amb més d’un terç dels hàbitats i les espècies en mal estat deteriorant-se encara més.

A més, la seguretat alimentària també està amenaçada. La natura és fonamental per a la producció d’aliments, amb quasi €5 mil milions del rendiment agrícola anual de la UE atribuïbles directament als insectes pol·linitzadors. No obstant això, aproximadament el 50% de les àrees on es cultiven els cultius dependents de pol·linitzadors a la UE no ofereixen condicions adequades per a aquests.

Com a resultat, les abelles i papallones, que són alguns dels pol·linitzadors més comuns, es troben en molt mal estat a la UE. De fet, 1 de cada 3 espècies d’abelles i papallones estan en declivi, i 1 de cada 10 són a la vora de l’extinció. A més, hi ha hagut una disminució del 36% a les aus d’espais agrícoles des del 1990, cosa que és preocupant ja que les aus també són pol·linitzadores i són bons indicadors de la salut de l’ecosistema.

La Llei de Restauració de la Natura cerca abordar aquest problema establint objectius vinculants per a la restauració dels ecosistemes, especialment aquells amb un potencial significatiu per a la captura i emmagatzematge de carboni, així com per a la prevenció i reducció de desastres.

La restauració d’aiguamolls, rius, boscos, pastures i ecosistemes marins, juntament amb les espècies que hi habiten, brindarà nombrosos beneficis:

  • Incrementarà la biodiversitat
  • Assegurarà els recursos que la natura proveeix gratuïtament, com ara netejar l’aigua i l’aire, pol·linitzar els cultius, i protegir-nos d’inundacions.
  • Limitar l’escalfament global a 1,5 ºC
  • Reforçar la resiliència i l’autonomia estratègica d’Europa, prevenint els desastres naturals i reduint els riscos per a la seguretat alimentària

La llei aborda diversos objectius específics, com aiguamolls, boscos, pastures, rius i llacs, bruguerars i matolls, hàbitats rocosos i dunes. S’enfoca a millorar i restablir hàbitats biodiversos a gran escala, així com a repoblar les poblacions d’espècies mitjançant la millora i l’expansió dels seus hàbitats. A més, aborda la disminució dels insectes pol·linitzadors, amb l’objectiu de revertir-ne la disminució poblacional per al 2030 i establir una tendència creixent mitjançant un monitoratge regular.

Altres objectius inclouen els ecosistemes forestals, els ecosistemes urbans, els ecosistemes agrícoles, els ecosistemes marins i la connectivitat dels rius. La llei descriu accions com ara augmentar l’abundància de la biodiversitat forestal, mantenir i ampliar els espais urbans verds, promoure l’agricultura sostenible i restaurar els hàbitats marins i la connectivitat dels rius. Aquests objectius estan alineats amb el marc global de biodiversitat establert a la COP 15, que contempla objectius com restaurar el 30% dels ecosistemes degradats del planeta (a terra i al mar) per al 2030 o parar l’extinció d’espècies conegudes.

Com s’implementarà la llei?

Per garantir una implementació efectiva, s’espera que els països de la UE presentin plans nacionals de restauració a la Comissió dins dels dos anys posteriors a l’entrada en vigor de la regulació. Aquests plans detallaran com cada país té la intenció dassolir els objectius. També es requerirà el monitoratge i la presentació dinformes sobre el progrés, amb informes tècnics preparats per lAgència Europea de Medi Ambient. Alhora, la Comissió informarà regularment el Parlament Europeu i el Consell sobre la implementació de la Llei de Restauració de la Natura.

Entre les possibles accions figuren la plantació d’arbres, l’apicultura, la rehumidificació de les torberes drenades i l’ampliació dels espais verds a les zones urbanes.

Els beneficis d’invertir en biodiversitat

Invertir en biodiversitat és molt més que un acte de conservació; és una estratègia intel·ligent per a la sostenibilitat i la resiliència econòmica. Cada euro dedicat a la restauració de la terra promet un retorn econòmic entre 8 i 38 euros. En apostar per la biodiversitat, no només estem preservant el nostre entorn natural, sinó que estem invertint en un futur més sostenible, resilient i productiu.

Les torberes, per exemple, tenen un paper crític en la captura de carboni, emmagatzemant gairebé el 30% del carboni global del sòl. Restaurar les torberes drenades podria representar una reducció significativa de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, arribant a estalviar fins al 25% de les emissions d’origen terrestre a Europa.

En considerar les nostres estratègies de gestió de l’aigua, els rius naturals, les planes al·luvials i les zones humides representen una solució eficaç i de baix cost. Aquests ambients naturals són capaços d’absorbir l’aigua de les inundacions amb més eficàcia ia un cost més baix que qualsevol infraestructura construïda per l’home, ressaltant una vegada més el valor de la inversió en la biodiversitat.

A més, les zones verdes urbanes, sovint passades per alt, tenen un paper essencial en la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de vida. Proporcionen una reducció crítica de la temperatura, absorbeixen l’excés de precipitacions i promouen el benestar físic i mental dels habitants de la ciutat.

Tenint en compte que gran part del sistema econòmic depèn dels serveis ecosistèmics, iniciatives reguladores com aquesta llei poden contribuir a frenar-ne la degradació i reduir els riscos de moltes empreses. Alhora, les empreses que generen un impacte sobre els ecosistemes operant en aquesta àrea hauran d’avaluar si aquesta llei suposa un risc de transició rellevant per al seu negoci. Per tant, invertir en biodiversitat és més que una bona pràctica de conservació dels ecosistemes. És una inversió en el nostre futur, una inversió en la nostra economia i una inversió en la salut i el benestar de les nostres societats. Les decisions que prenem avui quant a la biodiversitat tindran un impacte durador, modelant la sostenibilitat, la resiliència i la productivitat de les generacions futures.

Descobreix els nostres serveis sobre Biodiversitat i Natura

Notícies relacionades

L’impacte humà en la salut de la Terra assoleix nivells crítics

Un nou estudi assenyala com l‟impacte humà està posant en risc imminent la salut del planeta terra. T’ho expliquem.

Veure

L’impacte de les espècies invasores

Les espècies exòtiques invasores són un dels majors problemes per a la biodiversitat que tenim actualment. t’expliquem perquè.

Veure

Webinar. Nature Positive: el repte de les empreses davant de la pèrdua de biodiversitat

En aquest webinar explicarem què és exactament la meta Nature Positive, quines són les implicacions per a les empreses i com aquestes poden començar a fer passos en aquest sentit.

Veure

Contacta amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.