Noves normes en matèria de presentació d’Informació No Financera: Impuls dels Drets Humans

Les noves normes de divulgació no financera són un foment per a la gestió dels drets humans per part de les empreses.

derechos normativa hero 1296x405

La Directiva d’Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD)

La CSRD estableix requeriments més detallats i determina l’obligació, per a les grans empreses i les pimes cotitzades, de publicar informació sobre qüestions de sostenibilitat, com ara els drets mediambientals, els drets socials, els drets humans i els factors de governança.

Així, aquesta proposta cerca coherència amb els instruments internacionals en matèria de drets humans i requereix que les empreses informin sobre factors socials. En aquest marc, els drets humans es consideren com un subconjunt de què és “social”, i si bé s’estructuren de forma separada de la igualtat d’oportunitats i certs temes relacionats amb el treball, la UE recorda que aquests aspectes s’han de considerar, en tot cas, com a part d’una obligació general d’informar sobre els impactes de l’empresa als drets humans.

En aquest sentit, la proposta requereix informació sobre els impactes “principals” relacionats amb les activitats de l’empresa, inclosos els impactes causats directament per l’empresa, els impactes a què contribueix l’empresa i els impactes vinculats a la cadena de valor de l’empresa, tal com es desprèn dels principis rectors.

Els nous Estàndards GRI

D’altra banda, cal destacar que la Global Reporting Initiative (GRI) n’ha actualitzat els estàndards per a l’elaboració dels reports de sostenibilitat que inclou un enfocament específic en Drets Humans(DH).

Anteriorment, les divulgacions relacionades amb els drets humans s’abordaven a la sèrie GRI 400 “temes socials”, sobre els quals una organització havia d’informar només si determinava que aquests temes eren materials. Amb l’actualització, totes les empreses que facin informes d’acord amb els estàndards GRI han d’informar sobre els estàndards universals (GRI 1, 2 i 3), en què s’inclouen aspectes de DH. Aquesta inclusió obligarà les empreses a ser més transparents sobre la gestió i mitigació dels impactes sobre els drets humans, permetent una major rendició de comptes amb les parts interessades.

De conformitat amb aquesta revisió, les empreses hauran de divulgar (i, per tant, hauran d’haver identificat prèviament) els riscos per a l’economia, el medi ambient i les persones (inclosos els impactes sobre els seus drets humans), així com el que estan fent per abordar aquests riscos.

D’aquesta manera, des d’un enfocament de DH, tant l’aprovació de la Directiva 2014/95/UE com la nova proposta de Directiva i els nous estàndards GRI no només milloraran l’examen de la conducta empresarial de respecte als Drets Humans, el Medi Ambient i la bona governança, sinó que a més evidencien la necessitat que les empreses integrin els drets humans de manera transversal en els seus processos i sistemes de gestió, permetent així generar valor a llarg termini, tal com pretén la proposta de Directiva sobre deguda diligència en matèria de sostenibilitat empresarial.

derechos humanos

Com pot ajudar Anthesis

El nostre Anthesis Activator Journey empodera equips de múltiples experts per dissenyar i implementar solucions que fan créixer organitzacions, ecosistemes, ciutats, comunitats i persones productives i resilients. En treballar en estreta col·laboració amb les cadenes de subministrament, Anthesis pot ajudar les empreses a desenvolupar una estratègia i direcció cap a la diligència deguda en matèria de DH amb un enfocament en la transparència i la traçabilitat a les cadenes de subministrament. Usant les nostres eines internes, podem identificar i classificar on es troben els drets humans clau i els riscos més destacats dins del seu negoci, tant geogràficament com dins dels paràmetres ambientals, socials i de govern (ESG).

També podem recolzar-te amb:

  • Avaluació comparativa (Benchmarking) per comprendre la seva posició en relació amb el compliment normatiu en comparació amb diversos índexs i competidors.
  • Elaboració de polítiques en drets humans, realització d’avaluacions d’impacte en els DH i revisió d’informes contra compromisos de polítiques existents, estàndards internacionals o millors pràctiques de la indústria.
  • Enfortir la capacitat dins de la seva organització, inclosa la capacitació i el desenvolupament sobre comerç just, drets humans, igualtat de gènere, esclavatge modern, etc.
1 7

Posa’t en contacte amb nosaltres i descobreix com et podem ajudar a aconseguir els teus objectius de sostenibilitat.