Reglament del Mecanisme d'Ajust en Frontera per Carboni (CBAM)

La guia per a navegar per les complexitats de la normativa de la UE sobre l'impost sobre el carboni

aerial view of supply chains

Què és el Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni (CBAM)?

El Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni (CBAM) és una nova normativa que posa preu a les emissions de carboni incorporades als béns importats a la UE i exigeix a les empreses afectades que notifiquin i adquireixin drets d’emissió especials, els certificats CBAM, per les emissions associades; contribueix a igualar les condicions per a les empreses europees i anima a altres països a reduir les seves emissions.

Descobreix més sobre la implementació del CBAM.

Introducció al CBAM

El 10 de maig de 2023, el Parlament Europeu i el Consell van establir un reglament per a evitar que les importacions intensives en carboni soscavin els objectius climàtics de la UE i fomentar l’adopció de pràctiques de producció més netes, conegut com a Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni (CBAM, per les seves sigles en anglès).

El CBAM és un important pas endavant en el compromís de la UE amb el comerç sostenible i un senyal del context global, ja que les empreses i els governs de tot el món reconeixen cada vegada més la necessitat de prendre mesures contra el canvi climàtic.

Els orígens del CBAM

Aquest imposat fronterer sobre el carboni ha de servir com a element essencial de la UE per a complir l’objectiu de neutralitat climàtica per a 2050, d’acord amb l’Acord de París. Aborda el risc de fugida de carboni que es deriva de la major ambició climàtica de la UE. També s’espera que el CBAM contribueixi a promoure la descarbonització en tercers països -com els que no graven el carboni a un nivell aprovat per la UE- d’acord amb el Reglament 2023/956 de la UE.

La normativa es dirigeix a fabricants i importadors de productes amb materials procedents de sectors intensius en carboni.

El pas a les emissions integrades en el CBAM farà avançar a les empreses en la reducció de la seva petjada de carboni. El CBAM pretén crear condicions d’igualtat entre els productors de la UE i els importadors.

Àmbit d’aplicació del CBAM: A qui afecta?

Actualment, en fase transitòria fins al 31 de desembre de 2025, les noves obligacions d’informació CBAM actuen com una palanca financera aplicada al carboni incorporat dels béns importats a la UE. Les obligacions d’informació CBAM per als importadors entren en vigor durant aquesta fase transitòria i afecten a tots els Estats membres de la UE sense necessitat de transposició a la legislació de cada Estat membre.

En el Reglament s’enumeren mercaderies concretes: alumini, ferro i acer, ciment, fertilitzants, electricitat i hidrogen. Aquesta onada de repercussions s’ampliarà en última instància per a incloure diversos productes energètics en el marc de futures consideracions polítiques.

Què han de fer ara les organitzacions?

Les organitzacions han de començar a recopilar dades i preparar els registres. Aquestes dades es presentaran a l’Autoritat CBAM i inclouran un informe trimestral sobre el volum de mercaderies importades incloses en l’àmbit d’aplicació i els GEH incorporats en aquestes mercaderies.

Les mesures immediates que han de prendre les organitzacions són:

  • Avaluar l’abast i l’origen dels productes importats.
  • Avaluar les dades sobre GEH de les empreses de fora de la UE.
  • Establir un sistema de notificació de GEH que englobi tant les emissions directes com les potencialment indirectes associades als articles importats.
  • Preparar-se per al registre i la presentació d’informes davant la nova Autoritat CBAM.

Des de principis de 2023, l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament s’ha reduït, eliminant els productes químics i polímers proposats anteriorment, però ha millorat la claredat sobre la naturalesa detallada dels requisits de notificació de dades.

El lliurament de les emissions de GEH declarades dels productes es farà mitjançant la compra de certificats CBAM, basats en la fixació de preus del RCCDE. Aquests certificats, decisius en el marc del preu del carboni, s’adquiriran en una plataforma centralitzada supervisada per la Comissió Europea. Les taxes vinculades a aquests certificats seran calculades per la CE, vinculades als procediments concloents dels drets d’emissió del RCCDE.

El CBAM genera dos costos per a les empreses:

  1. Adquisició de certificats CBAM
  2. Recopilació i notificació de dades sobre emissions

Està previst incloure productes addicionals en els requisits d’informació per a 2026, i la plena inclusió de tots els productes del RCCDE està prevista per a 2030.

En 2026 serà necessària una autorització per a importar productes CBAM, i els informes passaran a ser declaracions anuals. S’espera que el subministrament de certificats CBAM sigui la taxa financera que s’utilitzarà per a cobrir la petjada de GEH de les declaracions de dades realitzades per a l’any anterior.

Cronologia

El maig de 2023 es va ratificar oficialment el CBAM, i els períodes de declaració comencen a partir de l’1 d’octubre de 2023. El calendari de declaracions segueix un cicle trimestral regular. La presentació de l’informe inaugural està prevista per al 31 de gener de 2024 respecte a les mercaderies importades durant el quart trimestre de 2023. L’últim informe haurà de presentar-se abans del 31 de gener de 2026 respecte a les mercaderies importades durant el quart trimestre de 2025.

cat cbam timeline

Quins altres canvis vindran?

L’1 d’octubre és la primera fita important amb l’inici de la informació transitòria. La següent fita serà a la fi de 2025 i a partir de l’1 de gener de 2026, quan s’ampliarà l’abast dels productes. Això implicarà probablement més empreses.

Desxifrant les implicacions

El CBAM obliga les organitzacions a embarcar-se en una exploració exhaustiva de les seves cadenes de subministrament. Com a mínim, això implica conèixer l’origen dels productes, però també determinar en col·laboració les emissions de GEH associades a aquests productes. Per a això es necessiten moltes dades.

L’annex II especifica 138 paràmetres de dades obligatòries i 21 condicionals. Si es té en compte cadascun dels productes de l’àmbit d’aplicació, això es converteix ràpidament en un enorme projecte basat en dades que necessita desesperadament una solució digital i d’automatització.

A llarg termini, la influència financera dels certificats CBAM repercutirà en els productes importats. Les dades derivades dels informes també oferiran una imatge clara de la petjada de GEH d’on es fabriquen els productes i on acaben venent-se, la qual cosa ajudarà a descobrir la font de GEH en la cadena de subministrament.

La notificació de dades s’està duent a terme a través dels impostos de la UE, per la qual cosa és possible que la responsabilitat recaigui inicialment en els departaments financers, que podrien no estar familiaritzats immediatament amb el mesurament del carboni a nivell d’instal·lació, producció i incrustat. No obstant això, existeixen sistemes específics per a agilitzar la determinació de l’abast i la presentació d’informes, tot això en funció de la disponibilitat de dades.

Què passarà ara?

Com passa amb tots els sistemes fiscals, el primer pas que recomanem és una avaluació de l’impacte del CBAM i un full de ruta. La presentació d’informes serà obligatòria per a algunes organitzacions i, més endavant, es gravarà a través de certificats i se centrarà en les responsabilitats d’abast i cost. El full de ruta permet aprofundir en la dinàmica de la cadena de subministrament, el mesurament del carboni i la recopilació de dades, tot això vinculat als paràmetres definits en el Reglament, per producte.

Anthesis té una llarga història en inventaris de GEH, un equip d’experts en informes climàtics i eines digitals per a donar suport al viatge de compliment CBAM de la teva organització. Encara que el CBAM és nou, el nostre equip està familiaritzat amb el procés que seguim per a l’avaluació, la recopilació de dades i el compliment. L’adaptació de les obligacions d’informació a l’organització i la responsabilitat financera estimada a través dels certificats CBAM seran conclusions prioritàries que els nostres clients utilitzaran per a informar sobre el seu camí a seguir i el nivell d’impacte en tota la cadena de subministrament.

La nostra experiència combinada i la nostra biblioteca de dades sobre carboni ens situen en una posició ideal per a ajudar els clients a implantar nous sistemes de compliment del CBAM.

1 9

Posa’t en contacte amb nosaltres i descobreix com podem ajudar-te a aconseguir els teus objectius de sostenibilitat.