El Reglament europeu contra la deforestació (EUDR)

desforestacio reglament hero 1296x405


El Reglament europeu contra la deforestació (EUDR)

En les últimes dècades, s’ha detectat que els boscos del nostre planeta estan sent amenaçats de forma creixent per: la desforestació, la tala il·legal, l’expansió de l’agricultura i la ramaderia, i l’expansió d’àrees urbanes i industrials. S’estima que cada any es perden al voltant de 10 milions d’hectàrees de boscos arreu del món, la qual cosa equival pràcticament a la superfície de Portugal. No obstant això, aquesta pràctica es dona en un 95% als tròpics, amb un 60% d’aquesta impulsada per la producció de carn de vaca, soja i oli de palma.

En aquest context climàtic, la Unió Europea ha adoptat una nova legislació per posar fre a aquesta gran amenaça originada principalment pel consum de productes associats a la desforestació. Aquesta legislació és el Reglament europeu contra la desforestació, o l’European Deforestation Regulation (EUDR). La directiva, aprovada el desembre de 2022, substitueix i amplia l’abast de la European Timber Regulation (EUTR), que era específica per a la fusta. La directiva s’aplica a una sèrie de productes clau, associats directament a la desforestació com ara: carn de vaca, cacau, cafè, oli de palma, soja, cautxú i fusta, a més de productes derivats d’aquests com el cuir.

L’EUDR marca una fita per ser el primer en la seva categoria, ja que la nova normativa no només se centra en la legalitat dels productes, sinó que també aborda la qüestió crucial de la sostenibilitat. D’aquesta manera, únicament aquells productes que siguin completament lliures d’haver contribuït a la desforestació i que compleixin amb totes les lleis pertinents dels seus països d’origen podran comercialitzar-se a la Unió Europea.


Quins són els objectius de l’EUDR?

  • Minimitzar la contribució de la Unió a la desforestació i la degradació forestal arreu del món i contribuir així a reduir la desforestació mundial;
  • Reduir la contribució de la Unió Europea a les emissions de gasos d’efecte hivernacle i a la pèrdua de biodiversitat mundial. Està previst que redueixi en almenys 32 milions de tones mètriques anuals les emissions de CO₂ a l’atmosfera derivades de la producció i el consum a la Unió de les matèries primeres pertinents;
  • Abordar la desforestació, així com la degradació forestal impulsada per l’expansió agrícola per produir els productes que regula la legislació.


Implicacions per a les empreses

A qui afecta l’EUDR?

A tot aquell que comercialitzi dins de la Unió Europea amb aquests productes, ja sigui com a operador, qui posa el producte al mercat per primera vegada, o com a comerciant, qui contribueix a la distribució del producte.

Com pot afectar a les empreses?

És una iniciativa que suposarà un repte per a molts, ja que un dels requisits mínims és complir amb una diligència deguda on s’ha d’aportar informació sobre la traçabilitat del producte. No obstant això, organitzacions certificadores com FSC ja han avançat que treballaran per facilitar a les empreses complir amb alguns dels requisits d’aquesta legislació. En aquest sentit, la nova llei suposarà un risc transicional per a moltes empreses que hauran d’integrar aquest factor en la seva presa de decisions a curt termini.

En establir un sistema de seguiment de la cadena de subministrament, l’EUDR pot millorar la transparència i la traçabilitat en la producció i comercialització d’aquests productes, la qual cosa pot contribuir a identificar i abordar pràctiques comercials no sostenibles i reduir el risc de desforestació.

Quina informació s’ha de facilitar?

Les organitzacions que operen en el mercat de la UE han de sotmetre’s a processos detallats de diligència deguda i verificació per demostrar que els seus productes no estan relacionats amb la desforestació. Això implica proporcionar informació exhaustiva sobre la traçabilitat dels productes, garantint el compliment de la legislació pertinent al país d’origen.

Implementació de l’EUDR

De quant temps disposen les empreses per complir amb la legislació?

Les empreses i els Estats membres disposaran d’un període d’adaptació oficial una vegada publicat l’EUDR al Diari Oficial de la UE. Els operadors i comerciants tindran 18 mesos per ajustar-se a les noves normes, mentre que les petites i mitjanes empreses (PYME) tindran un període d’adaptació més llarg. Organitzacions certificadores com el Consell d’Administració Forestal poden ajudar les empreses a complir amb els requisits de la legislació.

Quins són els pròxims passos?

A partir del 30 de desembre de 2024, les empreses estaran obligades a aplicar les noves normes descrites a l’EUDR. Això inclou actuar amb diligència en la gestió de la cadena de subministrament, examinar les pràctiques d’aprovisionament i garantir que els productes compleixin amb els criteris de sostenibilitat establerts pel Reglament.

imagen de práctica de deforestación en la ue que quiere erradicar la eudr.

Com et pot ajudar Anthesis?

A Anthesis, el nostre equip de Forest Positive està preparat per ajudar les empreses a navegar per les complexitats de l’EUDR. Oferim una àmplia gamma de serveis, incloent-hi l’avaluació comparativa, l’establiment d’objectius, el desenvolupament de polítiques, la participació dels proveïdors, el seguiment, la verificació i la comunicació.

Com a soci reconegut per la iniciativa Accountability Framework, utilitzem normes i bones pràctiques internacionals per ajudar les empreses a avaluar, prioritzar i abordar els riscos relacionats amb la desforestació a les seves cadenes de subministrament.

1 4