Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Artikel om dricksvattenförsörjning - Anthesis Sverige

Artikel om dricksvattenförsörjning

juli 23, 2020 | Nyheter,

Tore Söderqvist, affilierad forskare på Anthesis, har tillsammans med Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe och Lars Rosen författat en artikel om hur dricksvattenförsörjningen på Gotland kan analyseras och möjliga åtgärder för att minska riskerna kan bedömas med kostnads-nyttoanalys. En viktig slutsats ur arbetet är att ha koll på vilka åtgärder som kan minska flera risker simultant.

Artikeln kan läsas här.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.