Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Miljömässiga och sociala konsekvenser av värdekedjan - Anthesis Sverige

Miljömässiga och sociala konsekvenser av värdekedjan

Mäta och prioritera miljöpåverkan och social påverkan

Det räcker inte längre att hantera de miljömässiga och sociala konsekvenserna av den direkta verksamheten och de egna anställda. Intressenterna håller i allt högre grad företagen ansvariga för vad som sker under hela livscykeln för deras produkter och tjänster – från råvaror och leverantörskedjan till kund- och slutanvändning. Dessutom förväntas företagen gå längre och ta hänsyn till sina omfattande effekter på de samhällen som de berör och påverkar.

En tydlig bild av konsekvenserna i hela värdekedjan är en avgörande faktor för att förstå hur din hållbarhetsstrategi kan ge mest samhällsnytta – oavsett om det handlar om att minska miljöpåverkan från produktanvändning eller förbättra livet för arbetarna i din leverantörskedja. Anthesis har beprövade metoder och bred expertis inom många branscher som gör det möjligt för oss att mäta och prioritera dessa effekter och hjälpa dig att förstå ditt relativa inflytande och ansvar.

Vi har expertis inom alla aspekter av hållbarhet – oavsett om det handlar om energi, avfall, förpackningar, kemikalier eller efterlevnad – vilket gör vårt erbjudande inom värdekedjan unikt.

Våra tjänster inom miljörelaterade och sociala effekter på värdekedjan:

  • Skapa en karta över material- och affärsflöden i din värdekedja.
  • Identifiering av miljömässig och social påverkan i samband med varje steg i värdekedjan.
  • Prioritering av konsekvenserna utifrån storlek, företagets kontroll- och ansvarsnivå och intressenternas oro.

Utifrån detta kan du bygga upp en vision och ambition för din hållbara strategi.

TA REDA PÅ MER OM HUR VI KAN BYGGA UPP DIN VISION OCH DINA AMBITIONER. 

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.