Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rapportering, kommunikation och engagemang - Anthesis Sverige

Rapportering, kommunikation och engagemang

Att kommunicera en övertygande hållbarhetsstrategi genom effektivt engagemang

Hållbarhetsprogram är nästan alltid tvärfunktionella och organisationsövergripande till sin natur. En stor del av deras värde kommer från engagemanget och den aktiva medverkan av anställda, affärspartner och samhällsengagemang. Dina kunder, investerare, aktivister och ESG-bedömare kräver öppenhet. Det är svårt att få ut det fulla värdet av era hållbarhetsinitiativ utan att berätta er historia och rapportera trovärdigt om era framsteg.

Med tanke på denna verklighet är intern och extern kommunikation och engagemang integrerade delar av ett starkt hållbarhetsprogram. När en organisation väl har fastställt en övertygande hållbarhetsstrategi är en av de nästa stora utmaningarna att effektivt kommunicera strategin, ambitionerna och resultaten. För många företag är det viktigt att kommunicera för att skapa det goda rykte som ligger till grund för affärsidén om hållbarhet.

tidskrift

På bilden: kampanjmagasinet “Acierta con la organic”, utformat av Anthesis. Vårt team kan utforma tillgångar och material för att kommunicera värdet av hållbarhet, generera positiv påverkan och främja förändring.

Hur våra tjänster för rapportering, kommunikation och engagemang fungerar:

Våra tjänster för rapportering och kommunikation kan hjälpa dig i alla faser av din kommunikationsresa, från att definiera en kommunikationsstrategi (ramverk för budskap, målgrupper, kanaler) till att utveckla viktigt innehåll, t.ex. en hållbarhetsrapport.

Vi kan också hjälpa er att identifiera och föra en givande och produktiv dialog med era viktiga intressenter, genom kvantitativa studier, sammankomster, enskilda konsultationer och andra metoder. Vi använder dessa metoder för att frigöra hållbara resultat genom rikare analyser, smartare strategier och genomförande i samarbete.

Contact us

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.