Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Miljöledning - Anthesis Sverige

Miljöledning

Utveckling av praktiska och genomförbara miljöledningsplaner enligt bästa praxis.

För att ett projekt ska lyckas krävs att miljöpåverkan hanteras som en del av en integrerad process från de tidigaste skedena, genom byggande, driftsättning och testning till drift och avveckling. Teamet på Anthesis har den tekniska expertisen för att utveckla miljöledningsplaner som är både genomförbara och praktiska.

Vårt team kan gå längre än till miljöhanteringen och även t.ex. införliva sociala kriterier i sitt arbete.

Våra tjänster för miljöledningsplaner:

  • Miljöledningsplaner för byggnation (CEMP)
  • Miljöledningsplaner för drift (OEMP)
  • Miljöledningsplaner för avveckling (DEMP)
  • Planer för ekologisk förvaltning
  • Miljöövervakning och rapportering
  • Revisioner och rapportering av lag- och regelefterlevnad
  • Övervakning och rapportering av lag och regelefterlevnad

Miljökonsekvensbedömningar måste göras för innan man kan börja arbeta med miljöledningsfrågorna

LÄS MER OM MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.