Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Transaktioner + finansiering - Anthesis Sverige

Transaktioner + finansiering

Erbjuder skräddarsydda tjänster för due diligence och EHS-rådgivning inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG) för att förbättra investeringar och underlätta tillgången till kapital.

Bättre investeringar

Anthesis erbjuder skräddarsydda ESG-rådgivningstjänster för att förbättra investeringar och underlätta tillgången till kapital. Från kvalificera ansvarsrisker som markföroreningar och efterlevnad av miljö- och hälsoskyddsbestämmelser till att utvärdera en organisations beredskap att reagera på klimatförändringar och andra utmaningar i fråga om hållbarhet, sociala frågor och styrning. Våra råd stärker investeringarnas långsiktiga utveckling och värde och minskar risken för strandade tillgångar.


Kontakta oss

Investering

 

Stöd för hållbar finansiering och transaktioner

Anthesis levererar globala finansiella hållbarhetslösningar som gör det möjligt för företag att anpassa sig till bredare hållbarhetsmål. Anthesis transaktions-, investerings- och ESG-konsulter arbetar för att hjälpa låntagare, långivare och företag att bedöma väsentliga ESG-frågor och utforma andra hållbara sätt att engagera sig på den hållbara finansmarknaden.

Anthesis erbjuder skräddarsydda ESG-rådgivningstjänster för att förbättra investeringar och underlätta tillgången till kapital. Från att kvalificera ansvarsrisker som markföroreningar och efterlevnad av miljö- och hälsoskyddsbestämmelser till att utvärdera en organisations beredskap att reagera på klimatförändringar och andra utmaningar i fråga om hållbarhet, sociala frågor och styrning. Våra råd stärker investeringarnas långsiktiga resultat och värde och minskar risken för strandade tillgångar.

Vi har ledande global expertis inom hållbarhetstjänster för transaktioner och finansverksamhet.

ESG-tjänster
Vi är ledande inom ESG-tjänster globalt. Ta reda på mer om hur vi kan stödja dig och dina ESG-mål idag.
Klicka här

Expertis inom strategi
Upptäck våra tjänster för hållbarhetsstrategi och styrning
Klicka här 

Globala tjänster
Vi är ledande när det gäller att leverera transaktions- och finanstjänster globalt. Ta reda på mer om hur vi kan stödja dig och dina mål idag.
Utforska våra globala tjänster [engelska]

Referenser

Jag har arbetat med Anthesis i många år. De har en djup förståelse och expertis inom ESG, vilket möjliggör verklig analys och rådgivning om de nya frågor som blir allt viktigare för våra kunder. Det som skiljer dem åt är deras vilja och förmåga att tillämpa detta, tillsammans med tekniska lösningar, för att förbättra kvaliteten och snabbheten i deras rapportering.

Paul Davies
Partner, Latham & Watkins
Latham & Watkins

Vi ville ha ESG-skärmen eftersom vi var angelägna om att förstå definitionen av ESG och se vilka kriterier ni skulle använda. Vi var också intresserade av att se hur andra skulle betrakta oss genom detta perspektiv. Anthesis-skärmen gav oss en "spegel". Värdet för Neste var att den bekräftade att vi är på rätt väg att ta itu med ESG-frågorna. Den hjälpte oss också att identifiera vissa potentiella förbättringsmöjligheter, varav vi arbetar med flera, och andra som förtjänar ytterligare utvärdering.


Anställda, Neste
Neste Corporation
byggnader i staden

Anthesis konsulter hjälper investerare att anpassa sina finansiella strategier till hållbarhetsaspekter och ESG-politik. Med vår ledande ESG-expertis kan våra konsulter ge råd om viktiga teman inom hållbar finansiering och hållbara transaktioner. Vi ger strategisk rådgivning till pensionsfonder, försäkringsbolag, värdepappersföretag och andra finansmarknadsinstitutioner i samband med processer för hållbar finansiering och transaktioner.

Vi är här för att stödja övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp genom att tillhandahålla dataledda konsulttjänster inom miljö, sociala frågor och styrning. Vi kan hjälpa dig att navigera i processen för att fastställa och genomföra klimatneutrala och nettonoll åtaganden. Vi kan förse er med kvantitativa uppgifter om de positiva och negativa miljöeffekterna av era finansiella produkter, t.ex. investeringsfonder, projektfinansiering, obligationer och lån, i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Vi kan hjälpa er att navigera i kraven i linje med klimatrelaterade finansiella upplysningar för att hjälpa till att bygga motståndskraftiga låne- och investeringsportföljer.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor