Miljö, socialt ansvar och styrning (ESG)

Våra lösningar ger organisationer möjlighet att ta sig igenom det komplicerade området med hållbarhet och främjar insyn, motståndskraft och strategiskt beslutsfattande inom ESG-området.
aerial view of octagonal garden structure

I en tid formad av ökad medvetenhet kring ESG-frågor (miljö, socialt ansvar och styrning) står organisationer inför ett behov av robusta ESG- och hållbarhetsstrategier. Tidigare var ESG enbart en term för finansiella tjänster men nu används begreppet i en bredare omfattning för att beskriva hur företag interagerar med samhället och miljön. Allt fler företag inser vikten av att integrera ESG i sin affärsstrategi för att kombinera lönsamhet med positiv förändring i samhället.

Våra tjänster inom ESG- och hållbarhetsstrategi tillhandahåller stöd för organisationer i att integrera ESG-frågor i kärnverksamheten. Anthesis har stor erfarenhet avi att hjälpa företag globalt med att förbättra sitt ESG-arbete.

Betrodda av