Miljö, socialt ansvar och styrning (ESG)

Våra lösningar ger organisationer möjlighet att ta sig igenom det komplicerade området med hållbarhet och främjar insyn, motståndskraft och strategiskt beslutsfattande inom ESG-området.
aerial view of octagonal garden structure

I en tid formad av ökad medvetande om ESG-frågor (miljö, socialt ansvar och styrning) står organisationer inför ett avgörande behov av robusta ESG- och hållbarhetsstrategier. En gång i tiden var det enbart en term för finansiella tjänster, men nu talas det rutinmässigt om ESG i styrelserum som en användbar samlad beskrivning av de olika aspekter som relaterar till hur ett företag interagerar med samhället och miljön. ESG-imperativet ökar när företag inser betydelsen av att anpassa syftet med vinsten.

Vår uppsättning med tjänster inom ESG- och hållbarhetsstrategin behandlar heltäckande hur man integrerar miljö-, sociala och styrningsfrågor i kärnverksamheten. Vi är ledande inom ESG-konsultområdet och har arbetat med ett brett spektrum av företag globalt i syfte att hjälpa dem att förbättra sin ESG-prestanda.

Betrodda av

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.